Britisk hasterapport krever full stopp i Covid-19 vaksineringen, MHRA har nok bevis for at vaksinene er farlige

Fra Principa Scientific.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
Urgent British Report Calls For Complete Stop Of COVID Vaccines.
The report concludes: “The MHRA now has more than enough evidence on the Yellow Card system to declare the COVID-19 vaccines unsafe for use in humans“.

Published on June 15, 2021.

Written by americasfrontlinedoctors.org.


Bildekilde: Wallpaper-Safari.

“An “urgent preliminary report of Yellow Card data ” issued by the UK-based Evidence-Based Medicine Consultancy Ltd submitted to the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) states that “the MHRA now has more than enough evidence on the Yellow Card system to declare the COVID-19 vaccines unsafe for use in humans”.

Similar to the U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), the MHRA describes the purpose of its Yellow Card system as providing “an early warning that the safety of a medicine or a medical device may require further investigation". The report, signed by Evidence-based Medicine Consultancy Ltd and EbMC Squared CiC Director Dr. Tess Lawrie (MBBCh, PhD), says: “we have searched the Yellow Card reports using pathology-specific key words to group the data according to the following five [sic] broad, clinically relevant categories:

 • Bleeding, Clotting and Ischaemic ADRs
 • Immune System ADRs
 • ‘Pain’ ADRs
 • Neurological ADRs
 • ADRs involving loss of Sight, Hearing, Speech or Smell
 • Pregnancy ADRs”.

The report goes on to say: “ We are aware of the limitations of pharmacovigilance data and understand that information on reported Adverse Drug Reactions should not be interpreted as meaning that the medicine in question generally causes the observed effect or is unsafe to use. We are sharing this preliminary report due to the urgent need to communicate information that should lead to cessation of the vaccination roll out while a full investigation is conducted. According to the recent paper by Seneff and Nigh, potential acute and long-term pathologies include:

 • Pathogenic priming, multisystem inflammatory disease and autoimmunity
 • Allergic reactions and anaphylaxis
 • Antibody dependent enhancement
 • Activation of latent viral infections
 • Neurodegeneration and prion diseases
 • Emergence of novel variants of SARSCoV2
 • Integration of the spike protein gene into the human DNA.

“*It is now apparent that these products in the blood stream are toxic to humans. An immediate halt to the vaccination programme is required whilst a full and independent safety analysis is undertaken to investigate the full extent of the harms, which the UK Yellow Card data suggest include thromboembolism, multisystem inflammatory disease, immune suppression, autoimmunity and anaphylaxis, as well as Antibody Dependent Enhancement (ADE)".

The report concludes: “The MHRA now has more than enough evidence on the Yellow Card system to declare the COVID-19 vaccines unsafe for use in humans“.

Preparation should be made to scale up humanitarian efforts to assist those harmed by the COVID-19 vaccines and to anticipate and ameliorate medium to longer term effects. As the mechanism for harms from the vaccines appears to be similar to COVID-19 itself, this includes engaging with numerous international doctors and scientists with expertise in successfully treating COVID-19.

There are at least 3 urgent questions that need to be answered by the MHRA:

 1. How many people have died within 28 days of vaccination?
 2. How many people have been hospitalised within 28 days of vaccination?
 3. How many people have been disabled by the vaccination?".

See more here: americasfrontlinedoctors.org.

1 Like

Det “eneste” problem kaere du - folk vil ikke lytte. ALLE mener deres regering bestemt aldrig vil goere noget der skader dem…zzzz

:sleepy::sleepy:

1 Like

Et enkelt eksempel pas folks manglende evne/vilje til at lytte - I hvert fald herhjemme er, at ALLE her I landet, elsker at rejse og, ALLE elsker lige netop dette - ioevrigt inklusive Jeg men, naesten 99% af mit lands befolkning, glemmer at taenke paa foelgende:

 1. Der er meget stor risiko for at de - trods dette Mengele-lignende/blot meget vaerre eksperiment - muligvis alligevel IKKE faar love eller, mulighed for dette.

 2. En af side effekterne ved dette eksperiment, kan goere til, de aldrig mere vil kunne foere et reelt liv og, der er risiko for de bliver svaert handicappede og, dermed afhaengige af andre mennesker for altid*

 3. Eksperimentet slaar dem ihjel, som Jo allerede er sket for tusinder.

 4. Noget af det dette eksperiment indeholder, goer det muligt for de der udfoerer dette psykopatiske eksperiment, at overvaage ALLE deres tanker, bevaegelser og handling er 24/7 resten af deres liv.

Dette blot nogle faa af mulighederne for de flintrende psykopater/masse-morderen der nu udfoerer dette eksperiment og, det faar mig igen, til at taenke paa bl.a. de Danske Baptister/Sonnen-Kinder og, deres store behov for Masser af funding, en stor del HAR de allerede faaet fra EU…mit team og Jeg blev direkte naegtet adgang til at kunne siege EU funding men, vidste vi sagtens selv ville kunne finde de funds vi behoevede via private investor er. Vort stoerste/eneste problem var og er, at naar vi ALLE bliver/er blevet myrdet, da er pengene Jo ligegyldigt…:sleepy::sleepy:

Jeg regner med, de Sataniske Danske Baptister/Sonnen-Kinder planlaegger Masser af rejser, som er gode for dem selv og, hvorunder de kan “traenge” disse komplet oedelagte mennesker op I at blive gode sex-slaver for Danskere og/eller blive solgt paa auktioner, som vist I dokumentaren Nefarious, lavet af ejerne af Exodus Cry. I lige netop denne dokumentar, fremkomme Jo nemlig, mindst en af de “hellige” Danskere som lige netop en af de allervaerste “forhandlere” af boerne-sex-slaveri og, Jeg er klar over identiteter af dette uendeligt soergelige Danske subjekt…Paa helt samme rid som denne dokumentar blev lavet, lejede de Danske Baptister, ikke en men, mange busser for at tage til Oest Europa for at “omvende” folk…Jeg ved IKKE om der er en sammenhaeng, men har stadig evnen til selv at taenke og, med uoprettelige menneskelige skader paafoert af ovennaevnte eksperiment, saa er mange sikkert ikke svaere at “omvende” eller, de har ingen andre muligheder Jo :sleepy::sleepy:

Dokumentaren findes her: https://youtu.be/MFaDHgXPbUg

“Amen” :sleepy::sleepy:

1 Like

HVIS nogen af Jer her, er interesserede, saa har I, som Jeg goer, muligheden for at stoette baade Exodus Cry og ALLE de andre, der nu kaemper for at faa stoppet den helt vanvittige/perverse/ondskabsfulde sex-slave-handel der - ikke igen men - stadig foregaar.

Exedus Cry findes her: https://ExodusCry.com/donate

Sidst: Allerede I 2017 advarede nogle af Vest Inderne om, at meningen nu er, at ALLE mennesker paa vores planet skal goeres til slaver og, Jeg spoerger nu, hvad Det reelle formaal med disse ekksperimentelle tvangs-injektioner mon kan vaere…

Et land, hvori visse private eller grupper udfoerer Human Trafficking, - i et saadant land, er regeringen altid bekendt med dette og, deltager selv I dette og, da Danmark jo netop altid har gjort dette, da er der vist paa nuvaerende tidspunkt, kun et spoergsmaal tilbage:

Er der overhovedet nogen tilbage I Danmark, der ikke deltager I den direkte ondskab :sleepy: ??

1 Like