Lan Marie Berg har ikke tid eller evner til byrådsvervet

Det er reist mistillitsforslag mot MDGs byråd Lan Marie Berg. Rødt har varsla mulig støtte til mistillitsforslaget. Mistilliten begrunnes med manglende info til bystyret om milliardoverskridelser med nytt vannverk.
Lan Marie Berg er administrativ politisk leder av et saksområde i Oslo. I to lokalsaker svarer ikke Bymiljøetaten på henvendelser. Hun som kritiseres vest i Oslo for å fjerne parkeringsplasser, lar Bymiljøetaten godta permanent og ulovlig fotgjengerhindrende parkering på fortau øst i byen. Det er vanskelig å få svar fra etatene hun leder.
Helt uavhengig av hva vi måtte mene om MDGs politikk, så viser praksis at Lan Marie Berg velger å ikke prioritere oppgaven med å være administrativ politisk leder for det politikkområdet hun er tildelt ansvar for. Hun bruker for mye tid på å være generell politisk talskvinne for MDG. Når en ikke har tid til å være byråd, bør en heller ikke være det. Rødt kan trygt stemme for mistillit hvis Lan Marie Berg ikke tar konsekvensen av sine egne prioriteringer ved å trekke seg frivillig.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/06/lan-marie-berg-har-ikke-tid-eller-evner-til-byradsvervet/

Den stadig økende kritikken dreier seg ikke lenger om politikken som sådan, men om å få fjernet en administrativ politisk leder som ikke holder seg til lovverket og som ikke lenger gjør det som kreves. Det kan jo tenkes at det blir stilt kabinettspørsmål. Da får hele byrådet bli kastet, de har jo vært sammen om svært mye av det som har skjedd. Raymond Johansen har jo gitt Lan frie tøyler, også etter at alle lovbruddene har blitt kjent. Å la Lan fortsette vil jo ikke bare være til en stor skade for Oslos fremtidige økonomi, men også sterkt undergrave hele det politiske systemet. At hun ikke har vært fjernet for lengst viser jo med all tydelighet hvor sykt det politiske systemet allerede har blitt. Hun må vekk!