57 ledende forskere og leger ber om at Covid-19 "vaksineringen" stoppes umiddelbart

Fra Principa Scientific.
Les hele artikkelen med deres rapport her.

Utdrag:
"A group of 57 leading scientists, doctors, and policy experts (including Dr Peter McCullough, seen above) has released a report calling in to question the safety and efficacy of the current Covid-19 vaccines and are now calling for an immediate end to all vaccine programs.

There are two certainties regarding the global distribution of Covid-19 vaccines. The first is that governments and the vast majority of the mainstream media are pushing with all their might to get these experimental drugs into as many people as possible. The second is that those who are willing to face the scorn that comes with asking serious questions about vaccines are critical players in our ongoing effort to spread the truth.

You can read an advanced copy of this manuscript in preprint below. It has been prepared by nearly five dozen highly respected doctors, scientists, and public policy experts from across the globe to be urgently sent to world leaders as well as all who are associated with the production and distribution of the various Covid-19 vaccines in circulation today.

There are still far too many unanswered questions regarding the Covid-19 vaccines’ safety, efficacy, and necessity. This study is a bombshell that should be heard by everyone, regardless of their views on vaccines. There aren’t nearly enough citizens who are asking questions. Most people simply follow the orders of world governments, as if they have earned our complete trust. They haven’t done so. The manuscript below is a step forward in terms of accountability and the free flow of information on this crucial subject. Please take the time to read it and share it widely".

Kommentar:
Hvor mange ganger om dagen har en vestlig hørt, lest og sett ordet vaksine i snart over et år? Kanskje en 50-100 ganger daglig. Det tok ikke MSM lang tid før de vestlige befolkningene spesielt var hjernevasket og indoktrinert til et stadium hvor de ukritisk ønsket seg “vaksinene”, som ikke er vaksiner men mRNA-injeksjoner som forandrer DNA for alltid.

Og MSM har fått folk til å tro at slike “vaksiner” ble hasteutviklet på noen få måneder. For å injisere hele verdens befolkning med eksperimentelle mRNA DNA modifiserende injeksjoner med nanokomponenter og ukjente stoffer for et virus de ikke kan bevise er isolert, og med en overlevelsesprosent på 99,85%. Det for at folk i risiko-gruppen, som utgjøres for det aller meste av pleietrengende i høy alder på sykehjem skal få leve noen måneder et år til.

MSM er helt sentral i det globale kuppet kamuflert som en helsekrise, som har gjort at den globale storkapitalen har kunnet gjøre kjempesteg nærmere sin New World Order. Det er storkapitalens politikere som gjør politiske beslutninger som kommer storkapitalen til gode, men det er MSM som kontrollerer og styrer befolkningene.

Til tross for at den vestlige befolkningen er mer belest enn noen gang i historien, foretrekker den å få nyhetene servert ferdig fordøyd, og følger ukritisk alle påbud som regimene påbyr, i troen på at MSM har undersøkende journalister som kritisk snur og vender på det regimet vedtar.

Men bare et par minutter på Internett, så kan en finne ut at munnbindene har en maskevidde som er 1000 ganger større enn et virus i korona-familien, og dermed helt ubrukelige. Hadde de visst det om de helseskadelige munnbindene, så hadde de også blitt kritiske til å ta Covid-19 “vaksinene” som ikke er vaksiner.

Hvis befolkningene fortsetter å ukritisk la seg styre og regimer og MSM, vil den globale storkapitalen vinne, og få sin verdensregjering av ikke-valgte billionærer, en herskerklasse som vil styre de av verdens befolkning som blir igjen, herskerklassens slaveklasse i NWO.

2 Likes