Advokat: – Regjeringens forslag er forkastelig og viser helt grunnleggende mangel på forståelse for demokratiet

To dager før valget sendte den avtroppende regjeringa Solberg ut til høring et forslag om å forlenge de midlertidge paragrafene i smittevernloven som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat. Forslaget går ut på å forlenge forskriftene til 1. juli 2022. Fristen er som alltid i Erna Solbergs smittevernstat ultrakort – til 24. september.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/advokat-regjeringens-forslag-er-forkastelig-og-viser-helt-grunnleggende-mangel-pa-forstaelse-for-demokratiet/
1 Like

Så kan man vel bare slå fast at advokatene/juristene viser en helt grunnleggende mangel på forståelse for at bilderbergerbolletrolla for lenge siden har kasta demokratiet, rettsstaten og de “prinsippielle sidene” på dynga. Jeg bare minner om hvem Juristforbundet ga fjorårets rettssikerhetspris til. Ugh!

1 Like