DARPA, Pentagons avanserte forskningsprosjekt-etat har utviklet et implantat med en chip som registrerer virus i kroppen

Fra Principa Scientific.
Les hele artikkelen med video og link til Bitchute video her.

Utdrag:
"The Pentagon’s Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) has developed an implantable microchip that will continuously monitor the human body for signs of the virus.

Retired Colonel Matt Hepburn, an army infectious disease physician heading up DARPA’s response to the pandemic, appeared on 60 Minutes to demonstrate the technology.

“You put it underneath your skin and what that tells you is that there are chemical reactions going on inside the body.”

He should have added, “This is all perfectly safe, you have nothing to fear, honest. We don’t lie. We are the government,” but didn’t".

Kommentar:
Dette er en gel implantat med et microchip som registrerer et virus i kroppen. Prøvekaniner blir mannskap på amerikanske krigsskip i første omgang. Den kan sikkert koples til et implantat som kommuniserer med 5G. Det er høyst sannsynlig at chipimplantater blir det neste som blir obligatorisk etter vaksinene.

Det er antydet i foredrag holdt av hovedtalere i WEF i Davos, og i WEF sjef Schwabs siste bok. Det betyr total kontroll over individet som New World Order verdensregjeringen med ikke-valgte billionærer ønsker seg for slaveklassen i NWO.