Davos-menneskene er kreative ødeleggere

Av Peter Frey (Peds Ansichten, Tyskland).


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/davos-menneskene-er-kreative-odeleggere/
1 Like

Dette (Davos-idioterne) er jo komplet GALE mennesker :sleepy:!!