Vær klar for det permanente pandemiregimet

Mer enn 20 stats- og regjeringssjefer undertegnet nylig et opprop for å etablere en internasjonal avtale for «pandemiberedskap» som de hevder vil «beskytte framtidige generasjoner». Oppropet er presentert på nettsidene til WHO.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/vaer-klar-for-det-permanente-pandemiregimet/
2 Likes

Nei, ikke spesielt klar for det. WHO og Gates kan ta seg en bolle…

3 Likes

Jeg velger ikke å henge med på de fryktstyrte 3D-bevissthetene som pushes on steroids. Jeg håper det snart blir “stuereint” å snakke om menneskehetens evolusjon - fra 3D til 5D - som foregår as we speak. Ikke at jeg bry meg hva folk mener, men for de som ikke er i første linje er det noe mer krevende å erkjenne prosessen. Til tross for at den slår oss i bakken stadig vekk. Så nei - har ikke tenkt et sekund på å klargjøre for den slags. “Det permanente pandemiregimet” er kun en lavfrekvent energi. Vi kan velge det helt bort. :slight_smile: