Dr. Mike Yeadon intervjuet av Dr. Reiner Fuellmich: "Ikke vær redd viruset, bli derimot livredd av hva din regjering og de som står over den gjør".

Fra Global Research.
Les hele artikkelen her, med videointervjuet på ca 31 minutter, og 2 andre videoer om temaet.

Utdrag:
Video: Dr. Mike Yeadon Talks About COVID Lies with Dr. Reiner Fuellmich.

By Dr. Mike Yeadon and Reiner Fuellmich.

Global Research, August 25, 2021.

Stiftung Corona Ausschuss 21 August 2021.

Theme: Media Disinformation, Science and Medicine.

.
Dr. Mike Yeadon.


“Don’t be afraid of the virus. It’s nothing like as dangerous as you’ve been led to believe".

“Be very terrified of your governments or bodies above those governments are doing".

Featured image: Dr Michael Yeadon, a former Pfizer vice president and co-founder of Doctors for COVID-19 Ethics The Last American Vagabond / Odysee.

Related Articles.

Video: Ex-Pfizer Vice President Speaks Out! Children 50 Times More Likely to Die from Spike Protein!.

Video: Ex-Pfizer Vice President Speaks Out! Children 50 Times More Likely to Die from Spike Protein!

21 June 2021.

Former Pfizer VP Tells RFK, Jr.: Young, Healthy People Shouldn’t be Coerced into Taking ‘Experimental’ Vaccines.

Former Pfizer VP Tells RFK, Jr.: Young, Healthy People Shouldn’t be Coerced into Taking ‘Experimental’ Vaccines.

28 May 2021.

Video: Why Kids Don't Contract COVID-19.

Video: Why Kids Don’t Contract COVID-19.

23 August 2021.

The original source of this article is Stiftung Corona Ausschuss.

Copyright © Dr. Mike Yeadon and Reiner Fuellmich, Stiftung Corona Ausschuss, 2021.

1 Like

Tja. Jeg skjønner at duden sier dette i beste mening. Men jeg for min del er av den oppfatning at det beste vi kan gjøre for oss sjøl er å bli kvitt all frykt. Den dagen vi klarer å leve uten frykt har vi tatt kontroll over eget liv og blir egentlig ganske suverene. Og det tror jeg er viktigere enn noen gang nå. Good luck!

2 Likes

Frygt Anki - ja for nogle eller, som herfra 100 % foragt for disse uendeligt smaa subjekter, der mener sig selv “mestre” …“mestre” i at slaa andre ihjel…her opfattes disse udelukkende som foragteligt affald…Altsaa helt som de der kalder sig selv “smarte Danske drenge” …du ved, Europa’s parier…