Horrible arbeidsforhold i Amazon

Marc Pocan som sitter i Representantenes hus i USA tvitret at Amazon ikke behøvde å skryte av at de betaler arbeiderne mistelønna på 15 dollar timen og kalle seg «progressive» av den grunn når de driver fagforeningsknusing og tvinger arbeiderne til å pisse på flasker. Amazon svarte: «Tror du virkelig at noen ville jobbe for oss hvis dette var sant?»


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/03/horrible-arbeidsforhold-i-amazon/
2 Likes

Det er i hvert fall minst et par år siden jeg bestemte meg for å slutte å handle hos Amazon. Blant annet pga deres sensur av bøker og at de skal være så politisk korrekte. At arbeidsforholdene er elendige føyer seg bare inn helt naturlig hos sånne som ikke vil menneskeheten noe godt.

3 Likes

Den overnasjonale avtalen EU gjør alle medlemslandene til en frihandelssone styrt av kapitallovene, fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester. Lisboa-traktaten av 2009 fastslår at det er markedsøkonomi som skal være fundamentet for EU. At det har utviklet seg til slavelignende forhold for blant andre personalet i Amazon varehus skulle derfor ikke være noen overraskelse, og storkapitalens MSM holder det unna førstesidene.

Kapitalen vil ikke har noen reguleringer som hindrer avkastning, og det gjelder også arbeidskraft. De store landsorganisasjonene i EU-land har blitt passivisert av storkapitalens infiltrering, også de store fagforeningene. Arbeidstakerrettighetene arbeiderbevegelsene har kjempet seg til i snart 150 år, som også gjelder for middelklassen, utviskes ettersom storkapitalens politikere gir kapitalen mer og mer makt.

Det er politiske beslutninger som gjør at forskjellene blir større og større hvert år i EU-land spesielt, også her til lands. Politikerne selger også ut landets ressurser til storkapitalen, og når staten, folket, ikke eier noe lenger, blir regjeringer heller administrasjoner, det blir kapitalen som setter betingelsene.

Arbeiderklassen i EU er i ferd med å bli arbeidende fattige, og med privatisering av offentlige rettigheter som helsevesen som EU-kommisjonen går inn for, må det betales private helseforsikringer som arbeiderklassen og mange i lavere middelklasse ikke har råd til, blir det snart USA-tilstander i Europa. Så var det da også CIA som pønsket ut EU.

Forholdene for personalet i Amazons lagerhus i Europa er kjent også for MSM, men har selvfølgelig ikke fått førstesideoppslag, de fleste nyhetslesere i Europea er uvitende og protesterer derfor ikke. Og vet heller ikke at mange land i Europa ønsker seg Amazon varehus, og politikerne vet utmerket godt om forholdene for personalet.

Arbeidstakerne får færre og færre rettigheter og valgmuligheter, og kapitalen monopoliserer varehandel og produksjon, og presser lønn og betingelser ned med fri flyt av arbeidskraft, dette er politikernes ansvar, og de står på kapitalens side.

Skal vi unngå disse forholdene i Norge, må vi ut av EØS/EU, og si nei til overnasjonale avtaler. Vi må ha en sterk nasjonalstat med suverenitet og selvråderett over landets ressurser og infrastruktur. Da må et politisk bevisstløst folk våkne i tide, og velge vekk storkapitalens politikere på Stortinget, og erstatte dem med politikere som representerer folk og lands interesser.

5 Likes