Bezos avslører sin uhyggelige visjon for den verdenen han ønsker å styre

Jeff Bezos er den rikeste mannen på jorda og han har en makt som er større enn de fleste andres på denne planeten. Derfor er det all grunn til å undersøke hva han står for og hva han tenker seg om framtida, og det er langt annet enn lystelig. Denne artikkelen av Caitlin Johnstone fortjener nye lesere:


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/07/bezos-avslorer-sin-uhyggelige-visjon-for-den-verdenen-han-onsker-a-styre-2/
1 Like

Det er en veldig god idé å spre livet på jorda til én million sjølstendige satelitter. Det gir høy sjanse for å overleve. Men basert på den eksponentielle utviklinga innen kunstig intelligens, så tror jeg at kunstig superintelligens vil oppstå før vi får bygget så mye som én av denne typen satelitter, og den kunstige superintelligensen vil endre menneskeheten mot en uviss framtid. (SpaceX vil derimot ha en base på Mars før kunstig superintelligens oppstår.)

Det er bra at rikfolk bruker penger på slik forskning. Alderdom innebærer i dag at cellene i kroppen fungerer dårligere, og at hele organismen/mennesket til slutt dør. Teknologi som hjelper å holde cellene i kroppen friske og vitale er positivt.


Min erfaring er at venstreradikale ikke skiller mellom suksess/rikdom gjennom moralsk atferd, og suksess/rikdom gjennom umoralsk atferd. Og venstreradikale propagerer et tolerant samfunn, men er ofte ikke tolerante ovenfor sin egen kultur og sine egne tradisjoner. Dette er destruktive tendenser i den venstreradikale sjel som det ikke tas et oppgjør med. Og derfor kan man ikke bygge en samfunnsmodell gjennom gnålet til venstreradikale.


Wow, for en konstruktiv plan… På høyde med Marx’ visjoner.