Korona-krisen, og de superrikes krig mot verdens befolkning

Fra Global Research.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
“Corporations, multinational investment banks, and the super-rich that hide behind them have launched the final stage this year of a ruthless war of a tiny few against the great majority of humanity. Although they pay off their puppets in the media to float happy tales of some happy resolution to the dire situation of the moment, they already know that the die is cast, that they are committed to a strategy of distracting, seeding division, undermining rational thinking and using a combination of blatant intimidation with open bribery to slowly, systematically, overpower and reduce to slavery 99.98% of the Earth’s population”.

"The tools they use to pursue this war against the citizens of the Earth are technology, propaganda and disinformation campaigns, threats against individuals who display leadership skills and massive bribes for the leaders who are allowed to be covered in the media to represent the conservative and the progressive causes.

They also employ as part of this strategy an intimate knowledge of certain key weaknesses in the brain, and the potential for exploiting the human inclination to determine truth based on a vague sense of the mood of the herd, rather than logic. That is to say they are investing billions in hidden money to systematically create social pressure that makes citizens conform with pointless mandates for masks or vaccines that are launched from diverse platforms as a means of inducing the population to police itself. Without such a strategy, the super-rich could not possibly seize control of the entire Earth.

There has been extensive research by corporations, and by the CIA and Department of Defense (government organizations exploited to hide the true entities demanding such research) into how humans can be manipulated without their knowledge, and compelled through imperceptible persuasion to permit, or even aid, their own disenfranchisement without us even being aware of this silent and invisible takeover".

3 Likes

Tak Northern Light,

Hvorfor mon psykopaten Gates, automatisk kommer ind I tankerne, naar vi laeser denne artikel :sleepy:

Der er en del soergelige subjekter paa vores planet, der skal bures inde for resten af deres katastrofale liv…de ansvarlige for “Covid” foerst!!

2 Likes

Som en av kommentatorene på OffGuardian påpekte får vi nå oppleve angrep fra de samme som angrep Libya og Syria, og lide sammen med resten av de undertrykte…
#psyop #cia #nato

4 Likes

Jeg brukte også å henge meg opp i slike forholdstall og bankenes “kapitalkrav”, men det er egentlig en illusjon at det finnes “ekte penger” og “skapte penger”. Du kan i teorien, og uten problem, operere en ren utlånsbank som ikke har noen form for innskudd. Det er jo slik det gjeldsbaserte finansielle systemet fungerer i sin helhet.

Problemet IMO er at inflasjonen tilfaller finansverdenen som tjener penger på penger. Dersom en nasjonalbank hadde skufflet inflasjonen til nasjonal infrastruktur, så kunne pengemengda holdes ikke-volatil.

Målet med penger er å bytte/bevare arbeid/energi. Derfor er gjeldsbaserte penger et potensielt mye bedre byttemiddel enn kryptovaluta og metaller. Gjeldsbaserte penger kan skapes når du trenger de. Kryptovaluta og metaller må du i effekt først bytte til deg gjennom varer/tjenester/idéer før du kan bruke de som byttemiddel.

–Gjeldsbaserte pengesystem er hunder. Uregulerte private banker er rabies. En hund med rabies er ille, men det betyr ikke at det er hunder det er noe galt med.

Illustrasjon: en hund kan skapes fra intet, anvendes til gode formål, og så fordufte etter 10 år.

2 Likes

Dette er bra, fordi penger bare er et byttemiddel.

Du trenger et sted å bo, men det vil ta deg kanskje 10 år å tilby varer/tjenester/idéer til samme verdi i markedet. Derfor skaper banken penger i dag, slik at du kan bytte til deg huset allerede i dag. Da vil du slippe å bo på gata i 10 år før du har råd til huset. Og snekkeren, rørleggeren, elektrikeren, samt leverandører, får vedlikeholde sine virksomheter og kompetanse. Etter 10 år har du betalt ned lånet, og pengene er borte etter å ha tjent sin funksjon.

Man kan derfor forstå pengemengda/gjelda i samfunnet som forventa økonomisk aktivitet de neste par tiåra (eller deromkring).

Feilen med krypotvaluta - utover å bruke opp enorme mengder strøm og åndsenergi - er at det har funksjon som et investeringsobjekt. Man sier at kodene har verdi i seg sjøl. Man behandler noe som ikke er realkapital som om det var realkapital. Det blir slik et pyramidespill der folk prøver å tjene penger på “penger”, der målet er å selge “pengene” videre til neste idiot i framtida.

Den siste finanskrisa i USA viser også hvordan det er feil at penger skal ha verdi i seg sjøl. Etter deregulering begynte private banker å selge lånekunders samlede boliglån som investeringsobjekt. Si at 1000 mennesker har et boliglån hver som skal betales tilbake over 20 år. De fleste vil betale ned lånene sine, så dette gir en rimelig trygg inntekt over 20 år. Det private banker begynte med var å feks. gjøre disse 1000 lånene om til én kollektiv pakke (mortage bond) og selge nåverdien av de til feks. et pensjonsfond (som ønsker langvarig og trygg investering). Da kunne de private bankene motta nåverdien av de neste 20 åras inntekt, og investere nåverdien. Men de stoppet ikke der, for de begynte også å selge en enorm mengde derivat kontrakter som “veddet” på at boliglånene ble tilbakebetalt, og den finansielle verdien av derivatkontraktene ble etterhvert større enn sjølve låna de tok utgangspunkt i. Dette var så lukrativt for bankene at de private bankene ble svært liberale i å gi ut lån, samtidig som institusjonene som skulle godkjenne mortage bonds var korrupte og styrt av bankene sjøl. Hele bankvesenet i USA var med på svindelen, inkl. tidligere sentralbanksjef Greenspan, som oppfordra til å “double tap your mortage” (refinansiere til maks lån sånn at du kunne kjøpe enda et hus eller hytte eller bil eller whatever).

Mitt poeng er at et gjeldsbasert pengesystem ikke er negativt; det er muligheten til å tjene penger på penger som er korrumperende og dysfunksjonelt. Om kun en nasjonalbank kunne skape penger, så kunne den også eliminert inflasjonen gjennom å bruke den opp på infrastruktur, og slik unngå at pengemengda vokser uten at realkapitalen vokser.

2 Likes

Jeg forsvarer ikke dagens system. I dag kan feks. private investeringsbanker skape kredittlån.

Jeg forsvarer å bruke gjeldsbaserte penger som byttemiddel framfor kryptovaluta & metaller.

Jeg forsvarer at kun et nasjonalt bankvesen kan skape NOK/SEK/DKK). Banken kan da sette en fast rente på feks. 4% - uten andre krav enn betalingsdyktighet - og den nasjonale gjelda/pengemengda vil da tilpasse seg den forutsigbare og kjedelige renta på 4%. Mens renteinntektene til banken går til infrastruktur som en “skjult skatt” / straff for de som øker pengemengda. Slik får man en kjedelig og fredelig økonomi i riket.

Jag har också studerat ekonomi på høgskola :stuck_out_tongue:


I dag er det svært lav styringsrente, og da lønner det seg å ta opp lån…inntil videre.

1 Like

Jeg tenker ikke konvensjonelt om pengesystemet, så det blir feil å komme med diffus kritikk om at jeg er feilprogrammert.

For å være litt skarp tilbake, så kan jeg si at det er for primitivt å hevde at det finansielle systemet er feil fordi man skaper penger som gjeld. Et gjeldsbasert pengesystem er ikke negativt i seg sjøl, som jeg forklarte i eksempelet med huskjøperen.

–Og ellers kan du vurdere å skru av bluetooth
image

När tror ni att den stora krashen kommer?
Har ni bildat er några tankar runt det?

Min hypotese er at det er bedre å ha et fast og forutsigbart rentenivå, og så la pengemengda tilpasse seg dette rentenivået naturlig - dvs. at folk til enhver tid låner så mye de har behov for (og er betalingsdyktige til).

I dagens system må man skape mer gjeld for å kunne betale ned gammel gjeld - ellers blir det for lite penger i sirkulasjon, med dominoeffekt og finanskrise. Derfor prøver økonomene å stimulere økonomien til å vokse jevnt.

Men det finnes minst to store problemer (som henger sammen):

  1. Realøkonomien vokser passe treigt
  2. Politikk/økonomi er designa for rentenister som i motsetning til en middelklasse ikke vokser realøkonomien

Og i dette scenarioet prøver altså økonomene å stimulere økonomien ved å sette ned renta. Og hvem tjener mest på stimuleringen? Jo, rentenistene som ikke stimulerer økonomien sjøl.

image

Bildet ditt viser at den norske pengemengda (M2) vokste fra 1.800 mrd. NOK til 2.700 mrd. NOK fra 2013 til 2021. Dette er 5% vekst per år.

Krisa er at dette ikke skyldes en realøkonomi i sterk vekst, men at det er fortetting-økte boligpriser-større boliglån som har auka pengemengda. Dette har rentenistene tjent på, mens middelklassen har lånt seg til halsen, og den økonomiske underklasse som bare har råd til (dyrere) leie har blitt større.

Enda en grunn til at grunninntekt er bra, slik at man har anledning til å vise fingeren til boliginvestorer og utleiere i tettbygde strøk.

2 Likes
Prosentvis auke:

900 mrd. NOK / 1.800 mrd. NOK = 50%

5% årlig auke:

1.800 mrd. NOK x 1.05^8 = 2.659 mrd. NOK


Bygninger er det meste av realkapitalen. Jeg mener lav rente + fortetting og økte boligpriser (selv justert for inflasjon) er en stor grunn til at pengemengda har vokst mye.

Men igjen, så er det ikke et problem at penger oppstår som gjeld. Om du bare kunne bytte verdi som du har i dag, så ville de fleste ikke kunne kjøpt seg hus eller leilighet, og kun gammel kapital ville kunne startet bedrifter.

…så jeg vet ikke helt hva du vil fram til. Gjør du? Hva presist er det du mener er feil i dagens system? Du vil ha diskusjon - diskuter! :slight_smile:

Inflasjon er ikke et kjempeproblem i seg sjøl, bare at sparepenger blir mindre verdt. Men dersom du ikke har sparepenger, så er du like rik :smiley:

1 Like

Sånn som Husbanken og Lånekassa.

4 Likes

Det er ikke sunt å venne av en hest med å spise.

Jeg hadde en barndomskamerat som alltid sparte penger. Husker jeg tenkte over hvordan samfunnet hadde vært om alle var like gjerrige som han. Vi hadde blitt et fattig land. Men fint for miljøet, da…

For mye fiscal conservatism er negativt. Jeg er mer fan av det du skriver her:

Pragmatiske måter å gjøre dette på er å slutte å subsidiere private mindretall, og slutte fortette byer gjennom sentralisering og innvandring.

Det finnes kun ekte (statsgaranteret) og falske penger. Hva slags penger det dreier seg om er ikke godt å vite før røyken har forsvunnet.
Vi kan få et innblikk akkurat nå - for det spørs om både Japan og Sveits er nødt til å garantere for allerede utstedte “penger” - tilsvarende 2-4 milliarder dollar.

Det moralske nivået på de gutta , må vel være kjent for alle - etter “Exit”.
Det ironiske er at de kan herje fritt, mens lovgiverne er opptatt av å detaljstyre sine egne velgere gjennom statsbudsjettet.

1 Like

De som har lånt ut penger, er livende redde for inflasjon, som reduserer verdiene deres like godt som den reduserer gjelda vår.
Utlånerne ønsker å opprettholde status quo, eller helst se formuen sin vokse - og da er såkaltt budsjettdisplin avgjørende. Eller kan de risikere at folk bli gjeldsfri og hvem skal da holde rentenissene med inntekt?

1 Like

I artikkelen din skapte diverse banker penger for derivatkontrakter som feilet. Andre ganger kan de skape penger for aksjeselskap som går konkurs. Andre ganger kan de skape penger for “kredittkortgjeld” som ikke blir tilbakebetalt. Sier du at disse utlåna er ekte/falske penger basert på om en sentralbank redder bankens likviditet?

Dersom Norges Bank garanterer for alle innskudd i alle sparebanker - er da alt ekte penger?
En sparebank’s “reserve” kan ha opprinnelse i utlån fra en annen sparebank - er det ekte penger?

–Jeg mener måten man kan skape en ikke-volatil, nasjonal myntenhet - som bevarer verdien av arbeid/energi - er ved at kun en nasjonalbank kan skape penger, med krav om nedbetalingsdyktighet, og med ei fast og forutsigbar rente. Da kan nasjonalbanken bare forby seg sjøl å skape penger for derivatkontrakter, forbruksgjeld, osv. Private selskaper uten evne til å betjene et lån kan sjølsagt skaffe kapital gjennom crowdfunding, venturekapitalister, osv.

For at jeg skal anse den norske krona som ekte, så må den være bundet til ekte verdi. Min idé er å binde krona til kWh gjennom det norske strømnettet. Dersom feks. 1 NOK er 1 kWh, så vil du alltid kunne bytte til deg den samme mengda elektrisitet for 1 NOK. Og 1 kWh varmer opp et rom like mye i 2000, som i 2020, som i 2040. Da vil 1 NOK ha faktisk verdi i å representere eierskapet av strøm fra strømnettet.

1 Like

Pengene er “ekte” så lenge de har statsgaranti - det vil si at samfunnet akseptere dem som det.
Når de aldri opptrer som annet enn tall i regnskap, har det - til nå - ikke vært mulig å vite hva de er for noe. Revisjon er en måte å vurdere det på - og mye av problemet ligger her. Block-chain teknologien,kan gjøre hele problematikken avlegs, ved at alle penger i systemet vil kunne spores - helt ned til desimalene.

Jeg tror ikke Sparebanker låner direkte fra Norges Bank- det er det kun de store gutta som gjør.