Vandana Shiva: Pandemien er en konsekvens av krigen mot livet

I mars 2015 viste Bill Gates et bilde av coronaviruset under en TED Talk og fortalte publikum at det var slik den største katastrofen i vår tid ville se ut. Den virkelige trusselen mot livet, sa han, er ikke missiler, men mikrober. Da koronaviruspandemien feide over jorden som en tsunami fem år senere, gjenopplivet han krigsspråket og beskrev pandemien som «en verdenskrig».


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/vandana-shiva-pandemien-er-en-konsekvens-av-krigen-mot-livet/
1 Like

Globalismen er en krig mot menneskeheten. Globalistene vil gjøre hele verden om til ett frihandels-område, styrt av kapitallovene: fri flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester, og ikke av folkevalgte regjeringer i hvert land. I NWO er det ikke nasjoner, nasjonal identitet, eller statlig (folkets) eiendom, alle lands ressurser og infrastruktur eies ikke av stater, men av storkapital som har dannet en verdensregjering av ikke valgte billionærer.

Fri flyt av kapital betyr akkumulering av kapital hos eliten, fri flyt av arbeidskraft betyr at lønn og betingelser presses til et minimum, globalisering er globalisering av fattigdom. Nyliberal markeds-økonomi og fattigdommen for lavere samfunnsklasser som følger den dreper flere enn alle kriger.

Pandemien er et globalt kupp kamuflert som en helsekrise. Den skal brukes som påskudd til å kontrollere befolkningene på individnivå, og mRNA-injeksjonene er for befolkningsreduksjon, de sorterer ut de syklige, svake og invalide, og reduserer immunforsvaret slik at individet dør hvis det blir alvorlig sykt og uproduktivt for herskerklassen i NWO.

Nedstengningene finansieres med enorme lån i WB og IBF, og forsetter til bankkartellene har forgjeldet vestlige land som de har gjort med u-land i mange tiår. Snart kan de omforme økonomien som de vi, og tilsidesette nasjoners regjeringer med sin verdensregjering, og innføre en digital verdensvaluta knyttet til et chipimplantat, alt som Schwab i WEF har skrevet i sine bøker, og som hovedtalerne i Davos har snakket om, de får full kontroll på individet.

Globaliseringen og NWO er den største trusselen mot menneskeheten noensinne, og kan bare reverseres ved at nasjonene får full selvråderett og suverenitet over egne ressurser. Landenes aktiva må eies av staten (folket) og ikke storkapital, og makt må desentraliseres, ikke konsentreres og monopoliseres som er resultatet av globalismen.

Globalistene vil ha full kontroll over produksjon, distribusjon, salg og pris på mat og drikkevann, og er i ferd med å få det snart. Småbønder tvinges til å forlate gårdene, og jorden slås sammen til industri-jordbruk med GMO-planter. Dyrelivet og insektlivet er sterkt redusert i de siste femti årene, og det er de flere tusen multinasjonale selskapene organisert i WEF og krigsindustrien som er årsaken til det, ikke befolkningene.

Det er globalismen som truer livsgrunnlaget for milliarder av mennesker i rurale strøk verden over. Motgiften til globalisme er blant annet at nasjonene melder seg ut av de overnasjonale avtalene som storkapitalen har utformet for å kunne kjøpe opp landenes ressurser og at kapitalen reguleres, slik at den blir reinvestert i landet, og ikke får flyte fritt dit i verden den gir mest avkastning.

Dette krever en politisk bevisstgjøring av befolkningene i alle land, og det må skje før mRNA-injeksjonene får svekket befolkningene så mye at de ikke kan gjøre opprør og motstand mot kabalen. Sik det ser ut nå, er fremdrift og timeplan til Agenda 2030 etter planen for NWO, som også med sin sensur gjør det vanskeligere for alternativpressen å nå ut til folk.

Alt-pressen leses kun av bare ca 5%, og er kun på internett, og bare litt over 50% av verdens befolkning har tilgang til Internett. Kampen mot NWO kan bare vinnes av verdens befolkning i felleskap hvis de skal få livet tilbake, og en vanskeligere oppgave har menneskeheten aldri hatt.

2 Likes

Netop Northern Light!

Lige netop artiklen om “Kong” Gates her, fik mig - igen - til at taenke paa mit seneste moede med min filosofi-gruppe hvor vi talte om hvordan vi kunne definere faenomenet “ondskab”…jeg ved ikke helt - eller maaske jeg goer - hvorfor jeg hele tiden kobler netop de to ting Gates og faenomenet ondskab sammen…!?

Hitler var et komplet uhyre er vi sikkert alle enige I…men hvad er Gates og hans lige?? Lige saa slemme som Hitler, mildere end Hitler eller maaske millioner gange vaerre end Hitler?

Hvordan undgaar vi Gates “Typer” I fremtiden?

Skal vi undgaa dem eller, er Typer som Gates Verdens “redning”??

Da WW2 sluttede, satte verdens befolkning en masse tiltag I gang for, aldrig mere at kunne komme I en lignende situation…og jordens befolkning fik mange gode ting, love, Konventioner etc sat i gang og, alle var enige om at: Aldrig igen! Eller var der reel enighed??

Hvordan redder vi os alle denne gang???

Skal vi redde os selv og hinanden? Kan og vil vi?

HVIS ja, hvordan?

1 Like