Kreftfremkallende stoffer funnet i 78 solkremer

Fra Mercola.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"Testing Lab Asks FDA to Recall 78 Sunscreens Over Carcinogen Concerns.

Benzene is a carcinogen that’s been found in potentially unsafe levels in 78 different sunscreens and after-care products. Valisure, an independent testing lab that checked chemical levels in the products and found the benzene, is asking the U.S. FDA to issue immediate recalls of all the products.

Valisure is also asking the FDA to conduct its own investigation as soon as possible. Earlier this year the company put the FDA on notice when it found benzene in some hand sanitizers. That action led to voluntary recalls of the affected products.

The company raised a similar alarm in 2018, when it found a possible cancer-causing chemical called NDMA in drugs with the active ingredient ranitidine, such as the over-the-counter heartburn product Zantac. That motion resulted in both the FDA and other countries’ regulatory agencies issuing mandatory recalls of ranitidine-containing drugs. Valisure has a policy of safety-checking every product that it sells through its own pharmacy".

Kommentar:
Sminke, kosmetikk og kroppspleie industrien blir uteglemt, men er nærmest et “underbruk” av Big Pharma og skulle blitt kalt Big Beauty. Smikne, kosmetikk og kroppspleie produkter inneholder mange stoffer som kan være kreftfremkallenende, noe som spesielt kvinner må være klar over, som bruker mye kremer.

Sykdommer og plager fra denne industrien kommer Big Pharma til gode, de behandles med medisiner. Og det skulle ikke komme som en overraskelse at de finansielle eierne av de store selskapene som fremstiller sminke, kosmetikk og kroppspleie produkter er de samme som eier Big Pharma. Nemlig de enorme kapitalforvaltningsselskapene BlackRock, StateStreet, Vanguard, JP Morgan Chase blant andre.

Legemiddeltilsynene som skal godkjenne produktene virker som de gjør det like lettvint som med produkter fra den farmasøytiske industrien. Dette vet vestlige politikere om, men de gjør lite med saken, gjennomkorrupte som de er spesielt i USA. Etter en politisk karriere med å medvirke og påvirke til politiske beslutninger som kommer storkapitalens selskaper til gode, blir de belønnet med fyrstelig betalte stillinger i styrer og verv. Politikerne representer ikke folk og land, de representerer den globale storkapitalen, de politiske beslutningene over tid kommer ikke folk og land til gode, men storkapitalen.

1 Like