Naomi Wolf förklarar varför vaccinpass är en trussel mot frihet och demokrati

Naomi Wolf explains how vaccine passports will be similar to the Chinese Social Credit System.

2 Likes

Hehe - trenger det en forklaring…?

2 Likes

Hehehe… kanske för dem längst bak i rummet som har suttit och viskat hela lektionen… :smirk:

1 Like