Økende antall dødsfall etter vaksine, både i Norge og internasjonalt

Legemiddelverket fører en ukentlig statistikk over bivirkninger av vaksinene, og den viser at det til 8. juni 2021 er rapportert 10.236 bivirkninger i Norge, hvorav 8.863 har vært lite alvorlige. Men det har vært 1.376 alvorlige bivirkninger, hvorav 179 dødsfall. Som i tilfelle med registreringa av koronarelaterte dødsfall har man ikke noen eksapt viten om årsakssammenhengen. Det man vet er at 179 folk som har fått vaksinen har dødd kort tid etterpå. De langt fleste, nemlig 167 av dem, hadde fått Pfizer/BiNTechs vaksine.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/06/okende-antall-dodsfall-etter-vaksine-bade-i-norge-og-internasjonalt/
1 Like

Jeg er sikker paa Bill Gates, Klaus Schwab og deres lige synes det er sjovt…det lader jo altsammen til at gaa helt efter deres plan. Og, begge her naevnte kommer jo ud af “god ind-avl” med masser af erfaring I baade medicinske forsoeg og direkte drab af uskyldige mennesker…:sleepy:

1 Like