Peter McCullough: Det gir gode resultater å behandle covid-19 tidlig

Dr. Peter McCullough avla vitnemål i Senatet i Texas 10. mars 2021 der han viste til sine erfaringer med å behandle covid-19-pasienter for å unngå sjukehsinnleggelser og død. McCullough har publisert flere fagfellevurderte vitenskapelige artikler om dette og sier at han er sjokkert over i hvor liten grad fokuset har vært på å behandle og helbrede pasientene.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/peter-mccullough-det-gir-gode-resultater-a-behandle-covid-19-tidlig/
1 Like

I videoen fra Steigan’s artikkel, snakker McCullough om en oppdatert studie, eller i det minste anbefalinger, som han og 56 andre leger gir for å behandle covid-19:

Prompt early initiation of sequenced multidrug therapy (SMDT) is a widely and currently available solution to stem the tide of hospitalizations and death. A multipronged therapeutic approach includes

  1. adjuvant nutraceuticals, [Zinc in combination with hydroxychloroquine (HCQ), vitamin D, vitamin C, Quercetin (a polyphenol)]
  2. combination intracellular anti-infective therapy,
  3. inhaled/oral corticosteroids,
  4. antiplatelet agents/anticoagulants,
  5. supportive care including supplemental oxygen, monitoring, and telemedicine

Reviews in Cardiovascular Medicine

Handler altså om å styrke immunforsvaret…hindre inflammasjon/betennelser…hindre koagulering av blodet…bedre oksygenopptaket.

Corticosteroids er altså steroider. Jeg antar at det at det reduserer “immune system activity” og reduserer inflammasjon er det samme? Og at steroider er noe du demper aktivitet/inflammasjon med, og at det ikke bør brukes preventivt?

image
image

–Sjøl tenker jeg at å generelt styrke immunforsvaret FØR du har symptomer må være det beste. Og da gjelder det vel å sove godt, ha en sunn bakterieflora (@Dias), unngå former for kronisk stress, holde det vaskulære system i form gjennom litt mosjon og kalde dusjer, og kanskje ta D-vitamin+K2 i vinterhalvåret (D-vitamin/hormon bedrer opptak av kalsium, og uten K2 - som transporterer kalsium til skjelettet - så kan blodårene bli forkalket).


22 typer mat med mye Sink | Sunnhetsrådet

1 Like

Hvordan giver man en artikel og, nogle laeger med sund fornuft, et ekstra hjerte :heart: her!?!?

1 Like