Sanksjoner er krig

Fra Global Research.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"Broad economic sanctions are a form of warfare, and the U.S. is by far the most frequent economic belligerent in the world. Our government’s overuse and abuse of sanctions has increased by leaps and bounds in just the last two decades. Sanctions designations increased significantly during the Obama years, and then they exploded under Trump with 1,457 designations in the year of 2018 alone. Trump’s multiple “maximum pressure” campaigns represented a dramatic escalation of economic warfare against Iran, Venezuela, North Korea, and Syria, and so far Biden has kept all of them intact. In each case, the US chose to launch these economic wars to try to compel capitulation by the targeted states as if they were rebellious subjects that needed to be brought to heel rather than the sovereign and independent countries that they are.

Economic wars cause the preventable deaths of tens of thousands of people, and in the most extreme cases they have caused deaths in the hundreds of thousands. The death toll doesn’t fully account for the misery that economic warfare creates, but it reminds us that broad sanctions are coercive and destructive by design .The US doesn’t need to resort to military action to cause civilian casualties in unnecessary wars. It just abuses its great economic and financial power to choke intransigent nations when their leaders refuse to bend to Washington’s will.

Placing entire populations under a modern form of siege is intended to cause massive harm to the civilian population. Strangling the people economically is not an unforeseen or unintended “side effect” of an economic war. It is what the siege is supposed to do. Sometimes this is done for the sake of imposing collective punishment on a nation, and sometimes it is an attempt to foment regime change from within, but it always represents an attack by our government on the people of other countries for things they cannot control or change. Broad sanctions strike at every aspect of life. At a recent event hosted by the Quincy Institute on the effects of sanctions, Prof. Asli Bali said,

“The economic consequences of broad-based sanctions affect health infrastructure, water and sanitation, the possibility of sustaining education, and access to critical foods….Sanctions that we present as ‘starving Assad’ are actually a form of collective punishment that are starving a civilian population"".

Kommentar:
Når Wall Street kabalen vil erobre et land for NWO, gjør vestlig presse og media sitt oppdrag for storkapitalen ved å fremstille landets leder eller lovlig valgte regjering som despot og tyrann, til Vestens befolkninger gir aksept til at USA må gjøre noe. Sanksjonspolitikkens strategi er å utmatte landet med import/eksport forbud til matforsyning og infrastruktur bryter sammen, og folket gjør opprør, styrter regjeringen, og et USA vennlig regime innsettes som lar amerikanske selskaper kjøpe landets ressurser og infrastruktur.

Den andre måten å erobre land på uten militærmakt, er forgjelding. Wall Street har spekulert mot valutaen til svake land og stater, og tvunget landet til å opp store lån i Verdensbanken og IMF som de vet de ikke kan betale tilbake, og tatt landets aktiva som betaling. En annen måte var å lure landet til å ta opp store lån i VB og IMF til for eksempel infrastruktur-prosjekter, og når lånene ikke kan betales tilbake, ta landenes ressurser som olje, gass, gruver og land som betaling.

For å kunne betale lånene tilbake, krever VB og IMF at landet “restrukturerer” staten, og privatiserer alle sosiale rettigheter. Innføring av nyliberal markedsøkonomi i land i sør og mellom Amerika, Afrika og store deler av Asia er det først og fremst VB og IMF som står bak. Hvordan kabalen utformet denne strategien og gjennomførte den i 60,70, 80 og 90 årene er best beskrevet i Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen, et utmerket konsentrert sammendrag del 1-5 kan leses her.

Nå er det også vestlige land som skal få kjenne denne strategien, for nedstengningene finansieres med enorme lån i nettopp VB og IMF, noe som unnlates fra nyhetsbildet av MSM. Nedstengingene fortsetter til landene er så forgjeldet, at bankkartellene som er eiere til verdens enorme gjeld på over 277 000 milliarder dollar, kan omforme økonomien som de vil.

Titalls millioner små og middels store bedrifter har måtte stenge i nedstengningene, og over 100 millioner er blitt arbeidsløse, noe som reduserer skatteinngangen så mye at lånene ikke kan betales tilbake, en sentral del av strategien for den globale storkapitalen bak den konstruerte koronakrisen. Bankkartell kabalen har startet et “fullt spektrum angrep”, får å låne et militært uttrykk, for et globalt kupp kamuflert som en helsekrise, og økonomisk krigføring med forgjelding er et av våpnene.

3 Likes

Javisst. Vi er i krig, intet mindre. Folk kjenner det bare ikke igjen ettersom de ikke ser skyttergraver og soldater slik de lærte på skolen og ser på Discovery channel.

Dette ble fjernet fra kommentarfeltet på Resett. Mon det får stå her?

3 Likes

Ikke sensur her😊

3 Likes