Wyoming følger ti andre delstater og forbyr vaksinepass

Fra Nya Dagbladet.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"Ännu en delstat i USA avvisar medicinsk apartheid när Wyoming nu i praktiken bannlyser de kontroversiella vaccinationspass som just nu implementeras i rasande takt på många håll i världen. Detta efter att delstatens guvernör tagit fram ett direktiv som klargör att ingen person ska nekas tillträde till några platser eller tjänster baserat på dennes vaccinationsstatus.

Den republikanske guvernören Mark Gordons direktiv pekar bland annat på att vaccinationspassen ”har potentialen att politisera ett beslut som inte ska politiseras” – De skulle splittra våra medborgare i en tid då enighet i kampen mot viruset är nödvändigt och skada de som av medicinska skäl inte kan ta vaccinet , kommenterar Gordon.

Sedan tidigare har delstater som Alabama, Minnesota, South Carolina, Arkansas, Arizona, Florida, Idaho, Montana, Texas och South Dakota helt eller delvis deklarerat att man kommer att förkasta det totalitära systemet där medborgare i praktiken utestängs från samhällslivet om man inte låter sig injiceras med covidvaccin.

Gordon menar vidare att det är ett personligt val huruvida man ska vaccinera sig eller inte och att detta enbart bör basera sig på personliga omständigheter – inte något federalt eller delstatligt mandat.
Guvernören var också tidigt ute och ville slopa kravet på bärande av masker samt lobbade tidigt för att företag och butiker så snabbt som möjligt skulle öppna upp igen för att undvika en total ekonomisk kollaps.

Andra delstater, exempelvis New York har dock meddelat att man kommer införa vaccinationspassen i stor skala och att dessa ska bli nödvändiga om medborgarna vill besöka barer eller restauranger. Digitala vaccinationspass är dock fortfarande aktuella i Sverige, där den svenska regeringen låtit meddela att målsättningen är att implementera dessa på befolkningen så snart som möjligt".

Kommentar:
Lite trolig at dette påvirker regimet her når det gjelder vaksinepasset, det er nok bestemt innført for lenge siden. Vår regjering og Storting representerer ikke folk og land, det er en lokal administrasjon for å gjennomføre den globale storkapitalens The Great Reset her. Vaksinepasset skal tvinge så mange som mulig til å ta mRNA-injeksjonene, for befolkningsreduksjon og befolkningskontroll, og for at Big Pharma skal ha befolkningen, de som blir igjen av den, som kunder for resten av livet.

For dette får våre globalistiske politikere fyrstelig betalte stillinger i storkapitalens organisasjoner som FN/WEF, EU og styreverv i deres selskaper. Men i følge Calergi-planen skal verdens befolkning ned til rundt 500 millioner til en milliard, og da vil ikke herskerklassen trenge så mange i styringsklassen de delegerer administrasjonen til av slaveklassen. Det blir nok store utrenskninger blant politikere, høyere tjenestefolk, journalister, redaktører og andre medløpere som trodde de fikk et sete i styringsklassen i New World Order.

1 Like