Dr. Reiner Fuellmich: Bare 1% av de som dør etter å ha fått Covid-19 "vaksiner" registreres i USA, det betyr 3000 døde hver dag

Fra Nya Dagbladet.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"De människor som investerar i detta är en relativt liten grupp av mycket rika människor som profiterar på detta och naturligtvis några aktieägare. Men det handlar inte huvudsakligen om pengar, eftersom de som skapat det hela redan har pengar i överflöd. De använder pengarna för att betala medicinare, journalister, jurister och politiker. Det är överraskande att se hur många människor är beredda att sälja sin själ, men utan alla dessa pengar skulle det inte fungera. Men det handlar inte om pengar utan det handlar om att förstöra medelklassen och småföretagandet.

Det finns massvis med små företag som blir övertagna av till exempel Amazon. Och det är ett av målen. Ett annat mål är, som vaccinens biverkningar visar, en befolkningsminskning. Det har redan dött många människor efter vaccineringen. Sedan många år tillbaka propagerar samma människor som driver “pandemin” även på för denna agenda. Det kan läsas på internet och är ingen hemlighet. Vi har sett att ungefär 20 procent av alla äldre människor i ålderdomshemmen dog efter vaccineringen. Det är mycket och det kommer att bli ännu värre. Vi förväntar oss ännu starkare biverkningar i höst när de vaccinerade blir smittade av exempelvis influensa eller andra förkylningsvirus. De respiratoriska sjukdomarna är ganska lika. Då fruktar vi mycket allvarliga sjukdomsförlopp enligt det vi hörde av olika forskare. Det kallar man ADE – Antibody-Dependent Enhancement. Vaccinen har effekten att det förstärker andra virus farlighet.

Autoimmunreaktioner kan vi redan se idag, även trombos förekommer. Enligt läkare och forskare har ungefär 50 procent av alla vaccinerade ett förhöjt värde av D-dimer. Detta är ett parameter som säger om det finns en förhöjd risk för blodproppar. Naturligtvis är det inte alltid dödligt. Men potentiellt kanske dock i ungefär 30-40 procent av fallen. I många andra fall går det bra och folk känner inte ens av det. Vi hade en kvinna som berättade för coronautskottet om hennes lidande. Läkarna måste ta bort tre meter av den 3,5 meter långa tunntarmen.

J: Jag hörde om detta. Nu är det så att precis detta bestrids av många. De säger att dödssiffrorna är helt moderata, normala och håller sig inom ramen. Andra säger nåja, det går nog lite överstyr. Hur motiverar du dina påståenden att det handlar om så mycket mera människor som dör?

F: Inom vårt coronautskott har vi ett verktyg för visselblåsare. Folk kan vända sig till oss och berätta vad de upplever. Det var exempelvis en som jobbar inom äldrevården som berättade sin upplevelse. Vi granskar förstås personerna. Viviane Fischer och en advokatkollega besökte den här personen och var övertygade att denne var seriös. Vi åkte också till ålderdomshemmet och såg en personbil med soldater i kamouflage.

De gick in i ålderdomshemmet och bevakade vaccindoserna. De själv gav dock inte sprutan. Tänk: Soldater i kamouflage! Tänk hur detta kan påverka gamla människor som tidigare upplevt krig. De var oroliga och skrämda. Resultatet där var att 8 av 31 äldre som vaccinerade sig mot covid-19 dog inom tre veckor. 11 hade starka biverkningar. Hur de mår idag vet vi inte då vi inte har frågat dem, men vi vet att samma sak hänt även på andra ålderdomshem i Tyskland – därav ligger våra siffror på antalet dödsfall efter vaccineringar hos äldre vid ungefär 20 procent.

I USA finns det ett offentligt register om vaccinens biverkningar som heter VAERS. Här framkommer det att det dör i snitt 30 personer varje dag efter de har fått vaccinet, men man vet också att endast 1 procent av de verkliga biverkningarna faktiskt anmäls. Tar man detta i beaktande kommer vi fram till en siffra om runt 3000 döda per dag. Som sagt, det är de offentliga registreringarna i registret VAERS.

Och det är väldigt mycket. Vi har liknande siffror från Israel som visar att hos 80-åringar som vaccinerade sig var dödssiffrorna ungefär 40 procent högre än hos icke-vaccinerade som dog av eller med corona. För yngre personer under 60 är siffrorna på dem som dog av eller med corona cirka 260 gånger högre efter vaccineringen än före. De dog säkert inte alla av corona, men eftersom man tyvärr inte undersöker i tillräckligt stor grad genom obduktioner så vet vi inte mera.

Vi har försökt att sätta igång domstolsprocesser men domstolarna i Tyskland är inte oberoende. De får inte ta upp det när politiken säger att ni inte får göra det. Så var det för oss. De har sagt att så länge inte till exempel en läkare gör en anmälan så länge kan vi inte undersöka saken. Det vill säga så länge mördaren inte berättar för oss att den är mördaren, så länge undersöker vi inte saken".

1 Like