Epidemiologi professor: Mer enn halvparten av de vaksinerte blir smittet på nytt

Fra Mercola.
Les hele artikkelen her.

Utdrag:
"An American professor of epidemiology at Yale University says that more than 60% of new COVID cases have been vaccinated. “I think the American public has been sold on the vaccine by the research that shows that they reduce the infection of mild to moderate symptomatic infection by somewhere between 60 to 90%,” said professor Harvey Risch.

However, Risch said, the medical establishment is chiefly focused on whether or not the vaccines prevent the spread of COVID-19. In Israel, where the Pfizer vaccine was given to more than half the population, it reduced the spread of the infection by somewhere around 50 to 60%, contributing to herd immunity, Risch said. “But it is not an overnight shutting down of the spread. It is a slow and continuing benefit for society to do that. But it is totally different than each individual’s protection of, say, 90%.”

Many people think getting the vaccine frees them of all restrictions, but that’s not true, Risch said, because while they may not have any symptoms, the vaccine cuts the actual transmission of the virus only by half".

Kommentar:
Når “vaksinen” ikke beskytter mot å bli smittet, eller beskytter andre mot å bli smittet av den vaksinerte, hvordan kan da regimene rettferdiggjøre massevaksinering? Det skulle vært spørsmålet, men en hjernevasket og indoktrinert befolkning i en tilstand i panikk stiller ikke spørsmål. De bare ruller opp ermet og stiller seg i kø for en injeksjon med mRNA, nanokomponenter og ukjente stoffer helt ukritisk.

Når viruset ikke er isolert, kan det ikke være en vaksine, men det vet ikke befolkningen, som til 95% kun (des)informerer seg med MSM. Nå har ca en milliard mennesker tatt den eksperimentelle mRNA-injeksjonen som har alvorlige korttidsbivirkninger og ukjente langtidsbivirkninger, og store deler av menneskeheten er forsøkskaniner.

Menneskeheten er i ferd med å bli desimert, mRNA-injeksjonene forandrer DNAet for alltid, og det kan ikke reverseres. Immunforsvaret svekkes, Big Pharmas ønskedrøm, så det kan erstattes ved et livsvarig vaksine og medikament program for de som overlever.

Dette kan bare stoppes med et opprør, men det krever kunnskap, at faktisk folk forstår at den konstruerte koronakrisen er et angrep på menneskeheten og et globalt kupp. Den kunnskapen får de bare fra alternativpressen, som dessverre bare leses av kanskje 5% av de som har Internett, og det er bare faktisk litt over 50% av verdens befolkning som Internett.

Det globale storkapitalen har fått en god start på sin New World Order, og de vil vinne hvis ikke verdens befolkninger kan slå tilbake, og det må skje før Covid-19 injeksjonene svekker dem så mye at et opprør blir umulig å gjennomføre.

2 Likes