Å dø for en iPhone

Mens den vestlige pressen pøser ut skrekkhistorier om uighur-leirene i den kinesiske provinsen Xinjiang (med la oss si tvilsomt kildegrunnlag) – og dermed dyrker fiendebildet av Kina – fokuserer Pulitzerpris-vinneren Chris Hedges på et fenomen som ikke bare finner sted i Kina, millioner av ganger og hver dag: Utnyttelse av arbeidere. Arbeiderklassens lidelser i hele verden ignoreres av massemediene våre. Og likevel er det en av de viktigste menneskerettighetsspørsmålene i vår tid.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/06/a-do-for-en-iphone/
1 Like

Jeg vet ikke hvem som lider mest - kinesiske fabrikkarbeidere, eller jeg når jeg må modellere venstreradikale ideologer sine irrasjonelle sinn. Først syter den null handlekraftige Chris Hedges om hvordan fabrikkene til Foxconn er verdens verste arbeidsplass, og så, når løysinga er rett foran øynene hans - automatisering - så er det plutselig verdens undergang at roboter stjeler jobbene på verdens verste arbeidsplass.

Igjen den klassiske sjalu og misunnelige venstreradikalismen som børster over alle velstående med én kam. Til eksempel er Elon Musk et idealistisk geni som leder det eneste virkelighetsnære prosjektet i å spre livet på jorda i solsystemet; SpaceX er et amerikansk selskap, Tesla har bare én av sine fire fabrikker i Kina, og Chris Hedges har trolig ingen idé om miljøet på Tesla’s fabrikk i Shanghai.

1 Like

Kaere Paal,

Du behoever desvaerre ikke kigge saa langt som Kina…

For mindre end 2 timer siden fik jeg - igen - spoergsmaalet, om Danmark ikke er det land, der nu behandler sine egne som Nord Korea behandler sine - et spoergsmaal Jeg desvaerre har faaet utallige gange gennem de sidste 10 aar…saa, kig du blot en lille Smule Syd - saa har du sammenligningsgrundlag…:sleepy::sleepy: