Biden og hans allierte fortsetter å stjele Syrias olje

Nylig ble en konvoi med 37 tankvogner med syrisk olje observert av lokalbefolkning da de var på vei fra Syrias oljefelter i den USA-kontrollerte delen av Syria over til Irak ved den illegale grensepasseringa ved Al-Walid. Dette skriver SyriaNews. Konvoien ble bevolktet av militser fra det kurdiske-dominerte SDF, som fulgte den med fire biler utstyrt med maskingeværer.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/07/biden-og-hans-allierte-fortsetter-a-stjele-syrias-olje/
1 Like

Paa nuvaerende tidspunkt, er min fornemmelse, at USA (og deres allierede) vil for live I krige alle steder - indtil vi stopper dem ALLE - en gang for alle - forhaabentligt meget og, ikke foerst in 2025 som de har planlagt…idioterne!!