Imperiet har problemer med å forstå virkeligheten

Etter utnevnelsen av Joe Biden til president i USA var tilhengerne av den amerikanske imperialismen raskt ute med oppslag av typen «America is back», riktignok uten å høste mye applaus. Og Biden sjøl, som knapt er i stand til å formulere en utenrikspolitikk, har trådt i baret ved å kalle Russlands president for «en morder». Putins svar var å invitere Biden til å fortsette denne samtalen på direkte og uredigert TV, noe Bidens rådgivere aldri vil tillate – fordi de kjenner sin president godt nok til å vite at dette ville ha blitt en katastrofe. Ikke bedre ble det da utenriksminister Antony Blinken presterte å gjøre et arbeidsmøte med Kina i Alaska til en meningsløs konfrontasjon. Begge disse episodene viser en fallen storhet som ikke klarer å ta den nye virkeligheten innover seg.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/03/imperiet-har-problemer-med-a-forsta-virkeligheten/

Tja. Kina hadde i 2020…

$15T / $84T = 18% av verdas BNP

…samme prosentandel som i dette reknestykket:

1,4G mennesker / 8G mennesker = 18% av verdas befolkning

En moderne og utvikla nasjon med 18% av verdas befolkning vil ha langt mer handel og forskning enn “små” nasjoner, sjøl om de sistnevnte har høgere BNP og mer forskning per innbygger. Kina er dessuten halvomringa av Japan, Korea, Australia og India.

Det blir ei dobbelthegemonisk verd fram til den teknologiske singularitet.


2 Likes