– USA vil ikke lykkes i å slå en kile mellom Russland og Kina

Flere presidenter i USA har stått for en politikk der de har behandlet både Kina og Russland som fiender. Denne politikken har toppet seg under Joe Biden, men forgjengerne har også innført diverse sanksjoner og straffetiltak. Med Biden har vi fått en ekstra omdreining av Den kalde krigen 2.0 ved at USA og allierte gjennomfører store miltærøvelser med en klart truende karakter mot både Kina og Russland. På denne måten har de begått geopolitikkens dødssynd nummer 1.: De har tvunget de to stormaktene på det eurasiske kontinentet til å søke sammen og bli de facto politisk, økonomisk og militært allierte.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/08/usa-vil-ikke-lykkes-i-a-sla-en-kile-mellom-russland-og-kina/

Juli 2001: