Krigen i Afghanistan er uten sammenlikning USAs lengste krig

President Joe Biden har erklært at 2.500 USA-soldater og 7.000 NATO-soldater skal begynne tilbaketrekning fr Afghanistan i mai 2021 og at denne prosessen skal fullføres før tjueårsdagen for 11. september 2001, som ble det påskuddet USA brukte for å starte denne krigen. Biden sa at han var den fjerde presidenten i USA som har hatt ansvar for denne krigen, og at han ikke har tenkt å føre ansvaret videre til en femte president.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/krigen-i-afghanistan-er-uten-sammenlikning-usas-lengste-krig/
2 Likes

Allerede I 2015 var Jeg til et foredrag med en tidligere krigs-korrespondent fra USA (har desvaerre glemt hans navn) som allerede dengang sagde, at ALLE Vestlige lande burde komme ud af Afghanistan omgaaende for, dette var/er en krig Vesten aldrig vinder.

Ingen - ikke en eneste Vestlig politiker lyttere og, hvor mange uskyldige liv er mistet/komplet oedelagt siden da!???

Jeg maa derfor konkludere, at denne mangel paa evne og vilje til at lytte og forstaa, maa vaere vores del af Verdens saakaldte “intelligens” :sleepy:

1 Like