Det er krig mot Russland. Og Vestens plan for den er offisiell

Vestens oppskrift for Den Tredje Verdenskrig er nå offisiell.

Fra Fort Russ, oversatt til norsk og publisert av Derimot.no.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/det-er-krig-mot-russland-og-vestens-plan-for-den-er-offisiell/
1 Like

Det er faktisk som om Vesten/USA oensker at TABE jo!

Men ok - 17 aars konstant krig - det maa jo tage gevaldigt paa kraefterne…og os, som jo altsaa er borgere I dette Vestlige helvede, - vi kan ikke laengere undgaa at vise vor foragt…:sleepy: