Domstol i Tyskland: Masker, koronatester og minsteavstand er ulovlig i skolen

En domstol i den tyske byen Weimar har felt dom i ei sak som var reist på vegne av to elever ved en av grunnskolene i byen. Saka dreide seg om lovligheten eller ulovligheten av myndighetenes påbud om masker, koronatester og minsteavstand i grunnskolen.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/domstol-i-tyskland-masker-koronatester-og-minsteavstand-er-ulovlig-i-skolen/
3 Likes

Tak til Tyskland!!

ALT bed denne “virus” inklusive “resten” er jo nemlig dybt ulovligt og, ikke udelukkende for boern men for ALLE!

Men naar den selv bestaltede “elite” har bestemt at mindst 2 tredjedele af is ALLE nu skal udrenses, jamen saa har vi bare at finde os I det :sleepy:

Jeg ser frem til de endelige sager mod denne “elite”

Vidste I ioevrigt, at ALLE regeringer allerede I 2017 begyndte at faa funding til at kunne financiere denne Corona udrensning af os ALLE?? De har sandelig haft travlt med planlaegningen og, har jo altsaa, som altid, soerger for godebog mange, penge til sig selv. Det betaler sig tydeligt - ser vi jo nu, at vaelge en"karriere" som masse-morder.

Saa meget direkte had og, mod hele jordens befolkning er umuligt for normale menneske-hjerner at forstaa jo - heldigvis :sleepy: