Europeisk database viser mange vaksineskader og et stort antall dødsfall

De siste dataene fra EudraVigilance, en europeisk vaksine- og dødsfalldatabase, antyder at flere mennesker nå blir sjuke og dør av covidvaksiner enn av sjølve viruset.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/europeisk-database-viser-mange-vaksineskader-og-et-stort-antall-dodsfall/
1 Like

I en normal verden ville dette være noe mediene slo opp med store typer🤷‍♀️

3 Likes

I en “normal” verden ville samtlige av disse farlige produktene vært fjernet fra “markedet”.

“Produsenter, importører og distributører har en plikt til å melde fra til myndighetene dersom de oppdager at et produkt de selger er eller kan være farlig for forbruker”.
Fra dsb.no

1 Like