Forskning: Den globale dødeligheten i forhold til antall smittede er ca. 0,15%

Den anerkjente epidemiologen John Ioannidis har igjen publisert en fagfellvurdert studie om dødeligheten av covid-19 som viser at dødeligheten av viruset i forhold til alle smittede globalt ligger på ca. 0,15%. Artikkelen har tittelen Reconciling estimates of global spread and infection fatality rates of COVID-19: an overview of systematic evaluations og er publisert her.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/03/forskning-den-globale-dodeligheten-i-forhold-til-antall-smittede-er-ca-015/
3 Likes

Men hvordan skal man klare å nå gjennom til venner og familie som på nåværende tidspunkt er så tungt kondisjonert til å tro at dette «viruset» er en ny svartedauden. En del har begynt å se galskapen, men jeg opplever at folk som har sperret seg inne frivillig i over et år nå, nekter å godta at dødstallene er så lave, og tror at det er en konspirasjon for å dekke over hvor mange som egentlig dør… hvordan vanlig influensa som tar livet av gjennomsnittlig 800-1700 i året normalt sett, kun hadde 3 registrerte tilfeller i 2020 forklares med «Det er jo pga Lockdown , maske og smittevernet, det hadde vært haugevis av døde hvis ikke regjeringen solberg hadde vært så flink å snar til å stenge ned landet»

5 Likes

Acknowledging residual uncertainties, the available evidence suggests average global IFR of ~0.15% and ~1.5-2.0 billion infections by February 2021 with substantial differences in IFR and in infection spread across continents, countries, and locations.

Siden tallet på smitta er så høgt, så antar jeg at det også inkluderer de symptomfrie (altså at immunforsvaret har tatt hånd om saka uten at man merker det). Så hvis 5 millioner blei smitta (Norge, Danmark, halve Sverige), så hadde du hatt denne dødeligheten under?

5M personer x 0,003 døde/person = 15.000 døde

Det er et høgt dødstall, men vel også urealistisk høgt siden langt fra alle blir smitta? (Til sammenligning kan det forresten nevnes at det i Norge dør 40.000 hvert år.)

3 Likes

Tja, for noen er det umulig å ta inn at de kan bli lurt trill rundt av egne myndigheter. For dem er CIA bare noe som finnes i James Bond filmer og de tror mediene er uavhengige ( de vet ikke hvem som eier dem)
Følger man pengestrømmen slik Steigan har gjort menge ganger sporer man lett hvem som tjener på krisen…
Det er mye penger i smittevern og sprøyter m.m Friske folk er jo kostnadsfrie og da er det ingen som kan skape en formue uten å først få dem til å tro de ikke er det…
Så snart noen er solgt på sykdom, så kan man selge mer tjenester og produkter. Og fordi man gjør det via det offentlige (skatteseddelen) tror folk det er gratis🙈

4 Likes

Ja det inkluderer alle man estimerer har hatt infeksjon, oppdaget eller ikke (“nevner” i brøken er alltid et estimat, men teller (antall døde) er kjent - hvis man tror at registreringen er feilfri da :wink: ) Og ja, hvis du slavisk hadde brukt beregningen slik så hadde du fått 15.000. Realistisk sett er ikke IFR 0.3% for den generelle befolkningen i Norge, FHI har beregnet den tidligere til å være i snitt 0.12% I Norge. For referanse er IFR for Influensa antatt å være ca. 0.1%.

Største “problemet” med IFR er at det varierer dramatisk med alder og geografi - noen områder har høy IFR på grunn av komplekse årsaker, andre lav. Dette er allikevel meget interessant å se “verdenssnittet” fordi det gir en indikasjon på “farlighet”. Hvis man tar 0.15% for god fisk, så har vi mer eller mindre terminert store deler av verdensøkonomien og sendt uttallige folk ut i fattigdom, nød og psykiske lidelser for å beskytte verden fra en litt streng influensasesong.

3 Likes

“Forskning: Den globale dødeligheten i forhold til antall smittede er ca. 0,15%”.

Hvis den globale dødeligheten i forhold til antall smittede er ca. 0,15%, da skulle overlevelsesprosenten bli 99,85%. Tenk om bare overlevelsesprosenten hadde blitt oppgitt av alle nyhetsankere på tv, og i alle førsteside oppslag i avisene etter noen måneder med statistisk materiale tilgjengelig:

Nyhetsankeret:
“Viruset som et antar har opprinnelse i Kina, og muligens er overført fra dyr til mennesker, har en overlevelsesprosent på over 99,5% i følge i fleste forskningsrapporter, og er derfor ikke farlig for folk utenfor risikogruppen, som er den samme som for et sesonginfluensavirus”.

“Ingen tiltak er derfor nødvendig, men som alltid spesielt med influensa og forkjølelses utbrudd og ellers, bør du såpevaske hendene når du har vært ute og før du spiser, og unngå personlig kontakt med noen i risikogruppen. Lev som normalt, for jo flere som blir bærere av viruset, jo raskere oppnås flokkimmunitet”.

Dette eller noe lignende hadde vært nyhetene om dette viruset om vi hadde hatt en uavhengig presse og media som drev journalistikk. Men storkapitalens MSM har vært helt sentral og avgjørende for å kontrollere befolkningene i storkapitalens konstruerte koronakrise.

Som med svineinfluensaen, 9/11, Libya, Irak, Syria, Bolivia, Venezuela, Vietnam, Korea, Russland, Kina, den kalde krigen, verdenskrigene blant annet. Skal en styre verden, er det avgjørende å styre økonomien og verdenspressen, og den globale storkapitalen har full kontroll på begge.

5 Likes

Aha. Fant Steigan’s artikkel:

Men da var dødstallet bare 85. Folkehelseinstituttet i dag:

image

Statistikk koronavirus og covid-19 - FHI

Dødeligheten er her (661/94.138=)

0,7% per meldte tilfeller

…fant ikke hvor mange Folkehelseinstituttet i dag regner som smitta, men la merke til i Steigan’s utdrag fra deres rapport i november at de der regna med (73.000/27.395=) 2,67 ganger så mange smitta som “diagnostisert”.

image

Om “diagnostisert” er det samme som “meldte tilfeller”, så kan man dele 0,7% på 2,67 og få

0,26% …døde per smitta.

Om jeg resonnerer riktig, så er Folkehelseinstituttet’s tall for Norge i dag nærmere tallet Ioanndis oppgir for Europa:

3 Likes

Dette er vel ikke så galt resonert, forholdstallet er helt sikkert ikke akkurat 2.67 nå, men man har vel ikke noen grunn til å tro at det er vesentlig forskjellig. Av en eller annen grunn har FHI sluttet å oppdatere IFR-estimater, jeg finner ingenting for 2021, men de publiserer “letalitet” eller CFR da på ukentlig basis. Etter mitt skjønn burde de oppgi et estimat på IFR også, de har jo garantert dette i modellene sine - kan bare konkludere med at dette er et bevist valg å utelate (synes de tallet er for lavt? :wink: )

2 Likes