Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Dette høringssvaret ble avgitt 12. mai 2021, men som sådan er det et offentlig dokument, og vi ser det som verdifullt for leserne å få del i det.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/08/horing-om-koronasertifikat-endringer-i-smittevernloven/
2 Likes

Bare 2 kvinner 0-39 år har potensielt dødd av “COVID-19” (hva enn det er), ifølge Folkehelseinstituttet. Så skeivheten i dødsfall kan allerede ha skjedd.


Kilde:
Statistikk koronavirus og covid-19 - FHIimage

Kilde:
Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner - Legemiddelverket

1 Like

Nå har Legemiddelverket laget en kategori for alvorlige bivirkninger fra å gi barn vaksine!

image

2 Likes

Tidligere har det vært etterspurt kilder på påstanden om at dyreforsøk med aktuell vaksine har vist svært dårlige resultater både for forsøksdyrene og legemiddelfirma(men pytt, pytt).
I dette meget viktige høringssvaret ovenfor presenteres en god link:
https://www.nature.com/articles/s41564-020-00789-5
Katter, mus, hamstere og apekatter har deltatt.
Og nå altså mennesker…

2 Likes

Det er lite trolig at regjeringen som vi egentlig skulle kalt administrasjonen, siden det er en administrasjon det er, vil høre på Dr Snellingen. Det er en administrasjon fordi de tjener en global agenda og ikke folk og land, og har som oppdrag å gjennomføre den globale storkapitalens agenda som fører frem til New World Order her i Norge som ellers i verden.

Hadde de representert folk og land hadde de ikke underskrevet en standardkontrakt med for eksempel Pfizer, hvor Pfizer fraskriver seg ethvert ansvar for bivirkninger, på kort og lang sikt, også uventende bivirkninger, for en eksperimentell mRNA-injeksjon de vil presse hele befolkningen til å ta. For et virus med en overlevelsesprosent på 99,85%.

Vaksinepass er for befolkningskontroll, og har ikke noe med helse å gjøre, og skal etter hvert knytte sammen en digital ID med en kryptovaluta. En digital sentralbankvaluta er herskerklassens mål, som de kan innføre etter at ingen land kan tilbakebetale gjelden de har fått, siden nedstengningene finansieres med lån fra bakkartellene via Verdensbanken og IMF, og fortsetter til gjelden blir så stor at de ikke kan betales tilbake, noe som storkapitalens MSM ikke forteller befolkningene om.

Da kan bankkartellene som er eier av verdens gjeld, som nå nærmer seg eller nå overstiger 300 000 milliarder dollar, ta statlig eiendom, folkets eiendom, som betaling, og blir eiere av landene. Deretter kan de omforme økonomien som de vil. Herskerklassen av ikke-valgte billionærer blir den nye verdensregjeringen, som delegerer styringen til lokale administrasjoner av hver region i det frihandelsområdet som verden blir, uten landegrenser og nasjonale identiteter som står i veien for den frie flyt av kapital, arbeidskraft, varer og tjenester.

Til en befolkning hvor de eldre og andre uproduktive har blitt “ryddet bort” av Covid-19 mRNA-“vaksinene”. De gjenværende, de som fikk saltvannsoppløsningene, de som er “relevante” og profitable for herskerklassen, får leve i slaveklassen på tilmålte og graderte ytelser i en digital valuta som kommer inn på “konto” i chipimplantatet under huden, eller i mobilen.

I en verden der hersker klassen eier og kontrollerer alt, boliger, mat, energi, kommunikasjon, media og transport. De som får leve i NWO vil leve et liv i et slags åpent fangenskap som frittgående, men overvåket av AI hele døgnet og livet.

Dette er ikke tatt ut av løse luften, det er den fremtidige verden World Economic Forum, som organiserer flere tusen av de største og rikeste selskapene i verden, har beskrevet i publikasjoner og taler i Davos, og som vestlige politikere spesielt lar seg diktere av, etter å fått et løfte om et sete i styringsklassen i New World Order.

2 Likes