60% av de over 50 som dør av covid-19 er dobbeltvaksinerte

15. august 2021 hadde 68% av covid-pasientene som var innlagt på sjukehus i Storbritannia som var over 50 år, mottatt en eller to doser covid-injeksjoner. I midten av august var 59% av alvorlige tilfeller i Israel også blant dem som hadde mottatt to covid-injeksjoner, noe som bekrefter britiske data.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/08/60-av-de-over-50-som-dor-av-covid-19-er-dobbeltvaksinerte/

Naa, viser tallene, at “vaccinerne” svigter!? Virkelig!?

Noget siger mig, at absolut intet svigter men, gaar 100% efter planen :face_vomiting: