Covid-19. En oversikt over bevisene

Ei gruppe høyt kvalifiserte britiske leger, forskere, økonomer, psykologer og andre akademiske eksperter har dannet gruppa Health Advisory & Recovery Team – HART. Deres talspersoner er de framtredende forskerne Dr. John Lee og professor Ellen Townsend.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/03/covid-19-en-oversikt-over-bevisene/
1 Like

“vedtok tiltak uten sidestykke ser ut til å ha vært (i) panikk pisket opp av media (spesielt scener fra Kina)”.

Jeg husker når de første bildene kom fra statlige tv-kanaler i Kina, hvor noen falt om på et fortau, tilfeldigvis(?) filmet av noen på andre siden av gaten, personell i “hazmat-suits”, lufttette drakter med oksygen-tank, som gikk rundt og sprayet tilfeldig rundt seg på husvegger, trapper og lysstolper.

Videoer fra India hvor en stor menneskemengde ble presset sammen på en åpen plass og spylt med antibakteriell væske fra vannkanoner fra pansrede kjøretøy, skulle de ikke ha stått minst en meter fra hverandre? Spyling av veibaner og fortau i storbyer med antibak fra tanker på lastebiler. Det vakte øyeblikkelig mistanke om at det var iscenesatt spesielt for et lettskremt vestlig tv-publikum.

Det har ingen virkning på en pandemi, men ser virkningsfullt ut og gjør inntrykk på et ukritisk vestlig tv-publikum, som tror at når det blir vist på tv, er det “kvalitetssikret” informasjon av undersøkende journalister i tv-kanalen.

Som nevnt i et innlegg i går er det 250 000 barn som har dødd på grunn av nedstengningene. For eksempel ble det ble vanskelig til umulig for fødende å komme til fødselstuene i uland, manglende transport gjør at barn ikke kommer på sykehus, omprioriteringer gjør at behandling blir utsatt etc.

Det er nok mange flere, for registering av døde på grunn av nedstengninger i uland er mangelfull som den er. De døde bagraves bare av de nærmeste uten rapport til myndighetene eller likskue. Det er grunn til å tro at dødstallene på grunn av nedstengningene verden over allerede overstiger det offisielle tallet for døde av Covid-19, et tall som må tas med stor skepsis slik registreringen av døde av Covid-19 har blitt gjort og gjøres.

2 Likes