Tallet på døde av vaksinen overskrider nå tallet på døde av covid-19

Av Margrethe Salvesen Zivcic.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/tallet-pa-dode-av-vaksinen-overskrider-na-tallet-pa-dode-av-covid-19/
3 Likes

Det skulle være et rimelig spørsmål for alle å stille til makthaverne, men da må de få vite det av MSM, da NRK og de store riksavisene i papirutgave og på nett, det er slik 95% av befolkningen blir informert. Men når bare lokalaviser og alternativpressen tar dette opp, forblir 95% av befolkningen uvitende, og lar seg fortsatt hjernevaske og indoktrinere av MSM.

Covid -19 “vaksinene” skal ikke kalles vaksiner, men mRNA-injeksjoner, fordi de er ikke som tradisjonelle vaksiner med et stort antall avdøde inaktive patogener. mRNA-injeksjonene GMO forandrer DNA for alltid, og det kan ikke reverseres. De må under alle omstendigheter unngås.

Det er helt usannsynlig at mRNA-injeksjonene har blitt hasteutviklet i løpet av noen måneder, det tar årevis å fremstille disse injeksjonene som Prof Michel Chossudovsky sier: (Les hele artikkelen her).
How is it that a vaccine for the SARS-CoV-2 virus, which under normal conditions would take years to develop, was promptly launched in early November 2020? The mRNA vaccine announced by Pfizer is based on an experimental gene editing mRNA technology which has a bearing on the human genome. Were the standard animal lab tests using mice or ferrets conducted? Or did Pfizer “go straight to human “guinea pigs"?. Human tests began in late July and early August. “Three months is unheard of for testing a new vaccine. Several years is the norm”.

And why do we need a vaccine for Covid-19 when both the WHO and the US Center for Disease Control and Prevention (CDC) have confirmed unequivocally that Covid-19 is “similar to seasonal influenza”. The plan to develop a vaccine is profit driven. It is supported by corrupt governments serving the interests of Big Pharma. The US government had already ordered 100 million doses back in July and the EU is to purchase 300 million doses. It’s Big Money for Big Pharma, generous payoffs to corrupt politicians, at the expense of tax payers"".

Det er god grunn til å tro at mRNA-injeksjonene er for å svekke immunforsvaret permanent, så folk som har tatt dem må ha årlige vaksiner for resten av livet, og mange må ha medisiner og behandling for bivirkningene, alt for profitt for Big Pharma. mRNA-injeksjonene er også for befolkningsreduksjon, de øker dødeligheten sterkt for eldre og sykelige, og for de som blir alvorlig syke.

I New World Order er alle sosiale rettigheter privatisert, og ingen offentlige ordninger for de som faller utenfor. De som blir syke og gamle av slaveklassen “ryddes vekk” av mRNA-injeksjonen i kroppen, den går til angrep når individet blir sykelig, så ikke herskerklassen får utgifter på syke. Bare de som er produktive og profitable for herskerklassen, får leve i slaveklassen i NWO.

3 Likes

Ja, der er mange maader at begaa Folkedrab paa :sleepy:

1 Like