Moderna representant: "Alle som får Covid-19 mRNA "vaksinene" deltar i et enormt eksperiment"

Fra Principa Scientific.
Les hele artikkelen her.
Denne artikkelen er den første her på forumet som er oversatt til Norsk med Google Oversetter, og selv om oversetteren oversetter 95% riktig, må noen setninger, ord og grammatikk gjøres om til norsk. Si ifra hvis du heller foretrekker den engelske orginalteksten.

Moderna Rep Admits Everyone Is Part Of Huge Experiment.

Utdrag:
"I den omtalte videoen, som ble sendt 22. juni 2021, spiller den uavhengige reporteren Stew Peters et lydopptak laget av en ung kvinne som plutselig utviklet Guillain-Barre syndrom etter hennes Moderna-injeksjon. Nevrologen hennes mener at tilstanden hennes er det direkte resultatet av COVID-injeksjonen.

Mens nevrologen arkiverte en bivirkningsrapport til U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), bestemte kvinnen seg for å rapportere det også til Moderna. Moderna-representanten virker ikke det minste overrasket over skaden, og det virker som at han innrømmer at han har mottatt lignende rapporter tidligere.

Alle som får injeksjonen er en del av sikkerhetsforsøket
Under samtalen leser Moderna-representanten henne følgende ansvarsfraskrivelse:

“Moderna COVID-19-vaksinen er ikke godkjent eller lisensiert av Food and Drug Administration, men den er godkjent for nødbruk av FDA under en nødbruksautorisasjon for å forhindre koronavirus sykdom 2019, til bruk hos personer 18 år og eldre.

Det er ingen FDA-godkjent vaksine for å forhindre COVID-19. EUA for Moderna COVID-19-vaksinen gjelder i løpet av COVID-19 EUA-erklæringen, og rettferdiggjør nødbruk av produktet med mindre erklæringen avsluttes eller autorisasjonen tilbakekalles tidligere".

Representanten påpeker også at alle kliniske forsøksfaser fortsatt pågår, og at langsiktig beskyttende effekt mot COVID-19 er ukjent. Når pasienten spør om alle som får COVID-injeksjonen- selv om de ikke spesifikt registrerte seg for å være forsøksdeltaker - faktisk er en del av den kliniske studien, svarer han med en latter, “ganske mye, ja”.

Så i et nøtteskall, mens vaksineprodusenter, helsemyndigheter, vanlige medier, sosiale medieplattformer som Facebook og offentlige annonser forteller deg at vaksinen har gjennomgått strenge tester, har blitt “godkjent” og er trygg og effektiv, er ingen av disse påstandene sanne.

Injeksjonene har bare fått nødbrukstillatelse, som er helt forskjellig fra vanlig FDA-godkjenning og lisensiering. De vet ikke hvor effektivt injeksjonen er, eller hvor lenge effekten varer, og de vet ikke om det er trygt, fordi forsøkene ikke er fullført. Den offentlige vaksinasjonskampanjen er faktisk en stor del av forsøkene, enten folk er klar over det eller ikke.

Barn blir tvunget til medisinsk eksperimentering.
Dette gjør presset til å injisere barn og tenåringer desto mer urovekkende. Vaksineprodusenter har mottatt EUA for barn så små som 12,2 år, og foreldre blir nå fortalt at barna deres “må” delta i det som er et medisinsk eksperiment.

Folk blir fortalt at det er deres sosiale “plikt” å delta i et medisinsk eksperiment. Folk blir fortalt at de må delta i et medisinsk eksperiment eller miste jobben eller utdannelsesmuligheter. Det som skjer her er ikke annerledes enn å bli fortalt at du må “delta” i en ny prøve med kreftmedisiner for å beholde jobben din eller gå på skolen. Det er helt absurd, uetisk og ulovlig.3,4,5

Når folk får injeksjonen, blir de ikke informert om at de deltar i et medisinsk eksperiment, og de blir ikke bedt om å signere et samtykkeskjema (ettersom dette spesifikke kravet fravikes i henhold til EUA-reglene). Selv om samtykkeskjemaer fravikes i henhold til en EUA, er det ikke å gi sannferdig informasjon om potensielle bivirkninger.

Det er veldig viktig å innse at å tvinge folk til å delta i medisinsk eksperimentering bryter med veletablerte forskningsetiske regler. Hvis du ønsker å utføre en medisinsk studie og bestemte deg for å lokke deltakerne med gratis iskrem eller en gratis Playstation, ville etikk-komiteen legge ned prosjektet ditt.

Problemet her er at COVID-19 injeksjonsforsøkene ikke har noe tilsyn. Det er ingen overvåkingsnemnd for datasikkerhet, ingen komite for kliniske hendelser og ingen komiteer for klinisk etikk. Dette til tross for at slik tilsyn er standard praksis for all menneskelig forskning. Hvis slike komiteer eksisterer, er de ikke kunngjort, og ingen standardrapporter er publisert.

Myokardittoppdatering.
Peters adresserer også en stadig mer vanlig bivirkning, nemlig myokarditt, dvs. hjertebetennelse. Dyreforskning utført av forskere fra Masonic Medical Research Institute i samarbeid med Boston Children’s Hospital ble lagt ut på preprint-serveren bioRxiv, 20. juni 2021.6

SARS-CoV-2 piggproteinet skader hjertet direkte og forårsaker myokarditt ved å utløse en overdrevet immunrespons - en cytokinstorm - i hjertecellene.
Studien, “Selektivt uttrykker SARS-CoV-2 piggprotein S1-underenhet i kardiomyocytter, induserer hjertehypertrofi hos mus,” 7 fant at piggproteinet selv (uten resten av viruset) “direkte svekker endotelfunksjonen”. Som det viser seg, aktiverer S1-underenheten til SARS-CoV-2 piggproteinet NF-kB, et protein som ikke bare kontrollerer transkripsjon av DNA, men også cellulær overlevelse, cytokinproduksjon og sekundær betennelse.

Denne sykdomsprosessen involverer ikke ACE2-reseptoren men heller den toll-like reseptoren 4 (TLR4), som er ansvarlig for påvisning av patogener og initiering av medfødte immunresponser. Oppsummert viste forskningen at spike-proteinet “forårsaket hjertedysfunksjon, indusert hypertrofisk ombygging og fremkalt hjertebetennelse”.

“Siden CoV-2-S ikke samhandler med murint ACE2, presenterer studien vår en ny ACE2-uavhengig patologisk rolle som CoV-2-S [SARS-CoV-2], og antyder at den sirkulerende CoV-2-S1 [CoV -2-piggprotein-underenhet 1] er en TLR4-gjenkjennelig alarmin som kan skade CMs [kardiomyocytter, dvs. hjerteceller] ved å utløse deres medfødte immunresponser, ”forfatterne oppgir.8

Kort sagt, SARS-CoV-2 piggproteinet skader hjertet direkte og forårsaker myokarditt ved å utløse en overdrevet immunrespons - en cytokinstorm - i hjertecellene.

Det er viktig at hypertrofisk ombygging betyr at dette er en permanent omforming og skade på hjertet, noe som tilbakeviser påstander om at hundrevis av myokarditttilfeller rapportert til VAERS er lite bekymringsfulle, og at hjertene deres til slutt vil gro. Jeg tror at disse antagelsene vil bli funnet å være feil, og at mange av dem kan sitte igjen med permanent ødelagte hjerter.

‘De visste hva de gjorde’.
Som bemerket av Jane Ruby, Ph.D., på Stew Peters Show, burde denne undersøkelsen ha blitt gjort før disse injeksjonene ble lagt ut i offentlig. I stedet for å gjennomføre strenge dyreforsøk, bruker vaksineprodusenter befolkningen som marsvin i et av de største eksperimentene i menneskehetens historie, og tjener titalls milliarder dollar i fortjeneste mens de nyter absolutt immunitet mot eventuelle skader eksperimentelle injeksjoner forårsaker.

Ved feilaktig å merke disse genmodifiseringsverktøyene som vaksiner (fordi genterapi ikke kvalifiserer som en pandemisk behandling som kan gis immunitet mot ansvar), har de fått grønt lys for å utføre menneskelig eksperimentering uten erstatnigsansvar, informert samtykke eller ansvar under dekke av en folkehelsesituasjon.

Det er på ingen måte disse genterapiene i noe rasjonelt samfunn ville blitt frigitt for å bli testet på så mange mennesker, inkludert gravide og barn, hvis det ikke var for denne uhyggelige fremstillingen.

Her er imidlertid den mest urovekkende delen: Det ser ut til at disse COVID-injeksjonene kan ha blitt designet for å forårsake denne typen celleskader med vilje. Hvorfor? Fordi forskerne også testet den naturlige spike-protein-underenheten til et annet coronavirus kalt NL63.

Dette viruset ble valgt fordi det, i likhet med SARS-CoV-2, bruker ACE2-reseptoren for å komme inn i den menneskelige cellen. NL63 piggproteinet utløste imidlertid ikke denne typen hjerteskader. “De visste hva de gjorde da de konstruerte dette mRNA for å lage dette spesielle piggproteinet,” sier Ruby.

Uvaksinerte blir feilaktig beskyldt for å være ‘sykdomsfabrikker’.
Ved å legge fornærmelse til skade, skyver mainstream media nå ideen om at de som nekter COVID-skuddet, har skylden for fremveksten av SARS-CoV-2-varianter, selv om en rekke helseeksperter har advart om at det er helt motsatt - masseinjiseringen, forårsaker et veldig smalt bånd av antistoffer, og tvinger frem raskere mutasjoner av viruset.

Det er et generelt prinsipp i biologi, vaksinologi og mikrobiologi, at hvis du for eksempel setter levende organismer som bakterier eller virus via antibiotika eller antistoffer, men ikke dreper dem helt, kan du utilsiktet oppmuntre mutasjonen til mer smittsomme varianter. De virusene som unnslipper immunforsvaret ender med å overleve og velger mutasjoner for å sikre deres videre overlevelse.

Hvis et individ som ikke har et smalt bånd av antistoffer blir smittet, er det langt mindre sannsynlig at mutasjon vil resultere i et mer aggressivt virus, hvis det oppstår mutasjon. Så mens mutasjon kan forekomme hos både vaksinerte og ikke-vaksinerte mennesker, er vaksinerte individer faktisk langt mer sannsynlig å presse viruset til en mutasjon som styrker det og gjør det farligere.

Akk, ifølge CNN: 10
“Uvaksinerte mennesker gjør mer enn bare å risikere sin egen helse. De er også en risiko for alle hvis de blir smittet med koronavirus, sier spesialister i smittsomme sykdommer. Det er fordi den eneste kilden til nye koronavirusvarianter er kroppen til en smittet person.
‘Uvaksinerte mennesker er potensielle variantfabrikker,’ sa Dr. William Schaffner, professor i avdelingen for smittsomme sykdommer ved Vanderbilt University Medical Center, til CNN … ‘Jo flere uvaksinerte mennesker det er, jo flere muligheter for viruset å formere seg,’ sa Schaffner."

Det Schaffner og CNN unnlater å påpeke, er det bekreftede faktum at COVID-skuddet ikke gir immunbeskyttelse mot en SARS-CoV-2-infeksjon. Så de som har fått injeksjonen, kan også bli verter for viruset, akkurat som de som ikke har blitt lurt til å ta COVID-injeksjonen.

Det er absolutt ingen medisinsk begrunnelse for å utpeke uvaksinerte mennesker som de eneste sykdomsbærene, eller de eneste bærerne for mutasjon. Gjennombruddssaker hos fullt “vaksinerte” personer beviser dette poenget. Dessverre blir ikke vaksinerte personer informert om potensialet for at de kan oppleve antistoffavhengig forsterkning (ADE) eller paradoksal immunforbedring (PIE), noe som faktisk kan gjøre dem mer utsatt for infeksjon av varianter.11

Hvis det viser seg å være tilfelle, og det allerede er indikatorer som tyder på at dette skjer, er ikke 12,13,14,15,16,17 svaret ikke å vaksinere enda flere. Ikke-vaksinerte individer kan ikke holdes ansvarlige for hva som skjer med de som meldte seg frivillig til å delta i dette masseeksperimentet, eller blir bedt om å “redde” disse menneskene ved å sette sin egen helse i fare.

Kontrollgrupper ødelagt med hensikt.
Foruroligende peker alle bevisene på at vaksineprodusenter og helsebyråer ikke ønsker å identifisere problemer med disse skuddene. Til tross for at dette er det største medisinske eksperimentet i menneskets historie, eliminerer vaksineprodusenter med vilje sine kontrollgrupper, slik at skader blir langt vanskeligere å fastslå, siden de ikke har noe å sammenligne vaksinemottakerne mot.

I en JAMA-rapport siterer 18 Rita Rubin, seniorforfatter for JAMA-medisinske nyheter og perspektiver, den viktigste vitenskapelige rådgiveren for Operation Warp Speed, Moncref Slaoui, Ph.D., og sa at han synes "det er veldig viktig at vi “unblind” forsøkene med en gang og tilbyr vaksiner til placebogruppen ”fordi forsøksdeltakere“ bør belønnes ”for deres deltakelse.

Slike uttalelser bryter med det grunnleggende om hva en sikkerhetsprøve trenger, som er en kontrollgruppe som du kan sammenligne effekten av det aktuelle stoffet på lang sikt. Jeg synes det er utenkelig at dette til og med ble vurdert, da jeg så hvordan kjernestudiene ikke en gang har konkludert enda, og standard sikkerhetsstudier har blitt forbigått helt.

For eksempel har Pfizer ikke gjennomført reproduksjons-toksikologiske studier til tross for at mRNA og spike-protein akkumuleres i eggstokkene. Det eneste formålet med dette er å skjule det faktum at disse injeksjonene er farlige.

Sikkerhetsevalueringer har også blitt undergravd av US Food and Drug Administration, som valgte å ikke kreve at vaksineprodusenter implementerer robust datainnsamling og oppfølging av allmennheten etter injeksjonen.

Hva handler masseinjeksjonskampanjen egentlig om?
Det er åpenbart at COVID-injeksjonsprodusentene med vilje fjernet alle kontroller for sikkerhets-overvåking fordi de ønsket å tilsløre de forventede komplikasjonene som sikkert var. De ønsket å forhindre at så mange komplikasjoner som mulig skulle dukke opp. Sikkerhet er tydeligvis ikke noe de er opptatt av.

Tenk på det: Hvis vaksinasjonskampanjen handlet om å skape en høy grad av immunitet i befolkningen, ville de akseptere naturlig immunitet mot COVID som et alternativ tilinjeksjonene. Men det gjør de ikke. Selv om du kan bevise at du har høye nivåer av antistoffer fra naturlig infeksjon, må du likevel få COVID-skuddet hvis du vil gå på skole eller beholde jobben din i noen områder, og naturlig immunitet teller ikke hvis du vil ha et COVID-immunitetspass.

Dette betyr at injeksjonene IKKE handler om å skape flokkimmunitet. De vil ha en nål i hver arm av en eller annen grunn. Hva tror du den grunnen kan være? Mange som har grublet over dette spørsmålet, har kommet til den konklusjonen at uansett årsak, er den ondsinnet.avfol

I det minste handler denne kampanjen om å få en nål i hver arm for å maksimere fortjenesten.
På det aller verste kan det være en del av en smart konstruert depopulasjonsstrategi.

Michael Yeadon, Ph.D., en biovitenskapelig forsker og tidligere visepresident og sjefforsker for allergi og respiratorisk forskning ved Pfizer, har i et videointervju sagt at han mener COVID-19-injeksjonene, og spesielt de kommende boosterne, er en “alvorlig forsøk på masse-avfolkning.” 19

Etter mitt syn er det fremdeles så mange potensielle muligheter for skade og så mange usikkerheter, jeg vil oppfordre alle til å gjøre undersøke, fortsette å lese og lære, avveie potensielle fordeler og ulemper, og ta deg god tid til å bestemme om du vil få noe av disse COVID-19 genterapiene. Hvis du allerede har hatt en, tenk lenge og hardt før du tar noen booster-injeksjoner".

2 Likes