Overivrig vaksinekritikk / Hva forteller britiske helsedata om RNA-vaksinene?

En ‘Hans Borge’ har oversatt artikkelen UK Government data proves the Covid-19 Injections cause damage to the innate Immune System that worsens by the week (DailyExpose, 11.02.2022) og fått den publisert på Knut Lindtner’s Derimot.no. (Steigan.no republiserte den dagen etter.)

Artikkelen viser til årets 5. ukesrapport om vaksinedata fra ‘UK Health Security Agency’.


Overivrig vaksinekritikk

Jeg er svært kritisk til Comirnaty av BioNTech/Pfizer (RNA-vaksinen mest brukt i Norge), men artikkelen er etter mi meining et eksempel på overivrig vaksinekritikk som resulterer i desinformasjon. Under går jeg igjennom problemer med artikkelen.


Tøys med tall

I første del av artikkelen sammenlignes målte tilfeller av Covid-19 blant uvaksinerte og dobbeltvaksinerte i England direkte, og ‘The Exposé’ hopper til konklusjoner:

image

(uvaksinerte tilfeller – vaksinerte tilfeller) / uvaksinerte tilfeller = vaksinens effektivitet
f eks hos dobbeltvaksinerte 18-80+ ifølge tallene i diagrammet
(1846 - 5226) / 1846 = minus 183%

Dermed er den virkelige effektiviteten til vaksinen for alle voksne i England MINUS 183%. Dette betyr at fullvaksinerte voksne har større sannsynlighet for å pådra seg covid enn uvaksinerte voksne. Dette er det vaksinene har påført den engelske befokningen.

Nei, desse talla forteller ikke at at fullvaskinerte har større sannsynlighet for å pådra seg Covid. Det er lett å tenke seg til at de som har tatt vaksinen også tester seg hyppigere, og med det får påvist Covid hyppigere - feks. helsepersonell, eldre, syke og hypokondere. Og motsatt - som i mitt tilfelle - så vil mange som er negative til RNA-vaksiner heller ikke bry seg med PCR-tester. Du må minst ta høyde for hvor ofte ulike grupper i det hele tatt tester seg for at “påvist Covid” mellom grupper skal være interessant.

Én av de store feila med den opprinnelige BioNTech/Pfizer-studien/FDA-rapporten var at man ikke målte suksess utifra helseeffekt, men utifra hvor mange som testa positivt på en PCR-test (som på den tida var enda mer tvilsom). Her gjør man lignende feil, bare med motsatt motiv.

Vi kan altså allerede forstå at artikkelforfatteren, og de som oversetter og republiserer artikkelen, enten 1) ikke forstår hva de presenterer, eller 2) ikke er seriøst interessert i sannheta. Særleg med tanke på at rapporten det vises til allerede advarer mot skeivheter i statistikken:

(side 47)

- testing behaviour is likely to be different between people with different vaccination status, resulting in differences in the chances of being identified as a case
- many of those who were at the head of the queue for vaccination are those at higher risk from COVID-19 due to their age, their occupation, their family circumstances or because of underlying health issues
- people who are fully vaccinated and people who are unvaccinated may behave differently, particularly with regard to social interactions and therefore may have differing levels of exposure to COVID-19


Tøvete drøfting

I midtre del av artikkelen er det en helt tøvete drøfting basert på tallene for “påvist Covid” over.

Vaksiner lærer opp immunsystemet til å reagere på ytre fiender som virus, og når de har gjort jobben sin forsvinner de fra systemet. Hvis du overfører denne tankegangen på covid-19-viruset etter vaksinering, er det ikke vaksinen selv som går til angrep på viruset, det er ditt immunsystem etter at vaksinen har lært det opp til å gjenkjenne viruset som en fiende.

Følgelig, når helseautoriteter sier at vaksinen mister effekt over tid, så er det de egentlig mener at immunforsvaret hos de vaksinerte blir dårligere over tid.

Men for å beregne hvor godt immunforsvaret til enhver tid er, må vi endre formelen litt og dele svaret i den første formelen på enten det høyeste antallet uvaksinerte, eller det høyeste antallet vaksinerte.

(uvaks. tilfeller - vaks. tilfeller) /høyeste tall vaks./uvaks. = immunforsvarets effektivitet
feks. dobbeltvaksinerte 18-80+
(1846 - 5226) / 5226 = minus 65%

Det betyr med andre ord at fullvaksinerte personer i England bare har 35% effekt av sitt immunsystem for å bekjempe visse klasser av virus og enkelte krefttyper etc…

Nå vet vi med sikkerhet fra britiske helsemyndigheters egne tall at Covid-19- injeksjonene skader vårt adaptive immunforsvar i en slik grad at uvaksinertes immunsystem er mye bedre egnet til å beskytte mot en infeksjon.

Jøss, om verda var så enkel! Du bare teller hvor mange positive PCR-tester ulike grupper har (uten å bry deg om hvor ofte ulike grupper har testa seg) og etter et enkelt regnestykke er det så bare å lese av hvor du befinner deg på immunforsvar-skalaen på samme måte som du leser av hvor mye batteri det er på telefonen din!

–Jeg transkriberte deler av Joe Rogan’s intervju med Dr. Robert Malone, og han ledet til mye mer sofistikerte hypoteser for hvordan RNA-vaksinene kanskje påvirker immunforsvaret (1:48:10-2:10:26).

Jeg anbefaler å bare glemme den banale metoda til ‘The Exposé’, og heller sjekke ut Dr. Robert Malone, eller patologen Ryan Cole som Malone viser til når det gjelder immunforsvarets T-celle-respons.


Fiktive data?

Til slutt presenteres tall for dødelighet for uvaksinerte og dobbelt-vaksinerte, og en drøfting av disse. Det umiddelbare problemet er at det ikke går an å skjønne hvor fra ‘The Exposé’ har fisket opp tallene. Og videre hoppes det igjen til konklusjoner.

Følgende diagram viser Cov-19- dødsfallrate pr 100.000 i forhold til vaksinasjonsstatus for alle aldersgrupper over 18 i England, utregnet etter antall dødsfall som ble funnet i UKHSA Vaccine Surveillance Report og størrelsen på den vaksinerte befolkningen.

image

Noen som vet hvor disse dataene over liksom er henta fra?

La oss heller ta utgangspunkt i data man definitivt finner i rapporten til ‘UK Health Security Agency’

image

Over vises faktiske dødstall fra januar (deaths within 60 days of positive specimen or with COVID-19 reported on death certificate). Siden “alle” skrøpelige eldre på eldretun/sykehjem er vaksinert, så kan man forvente flere dødsfall blant vaksinerte eldre. (At folk som er immune mot Covid-19 i det hele tatt kan dø av Covid-19 er sjølsagt et mysterium…)

I gruppa 18-49 år er det omtrent like mange dødsfall blant den antakelig mindre gruppa “uvaksinerte” som i den antakelig større gruppa “vaksinert 2 eller 3 ganger”. Skal vi her tolke dataene på en like banal måte som ‘The Exposé’ gjør, så må vi si at RNA-vaksine er bra for de under 50 år, men dårlig for de over 50 år.

–Rapporten viser sjøl dødstall per 100.000 for uvaksinerte versus vaksinert med 3 doser, og denne statstikken viser noe helt annet enn artikkelen til ‘The Exposé’:

image

Her ser vi at rapporten fra ‘UK Health Security Agency’ viser langt høyere Covid-19 dødsrate blant de uvaksinerte, enn blant de som er vaksinert med 3 doser (i “januar” i England). Hvordan vil oversetter Hans Borge og redaktør Knut Lindtner forklare dette? Her viser jo rapporten helt andre data enn det bildet som artikkelen på Derimot.no skaper…


Kritikk versus sensasjonalisme

Jeg håper jeg har klart å vise at ‘The Exposé’ hopper til konklusjoner, og at det ikke er grunnlag for å presentere dataene i rapporten på denne måten:

Skremmende data fra den britiske regjeringen

DEN BRITISKE REGJERINGENS EGNE DATA BEVISER AT COVID 19-INJEKSJONENE SKADER DET ADAPTIVE IMMUNSYSTEMET, OG AT SKADENE FORVERRES OVER TID.

Ny dag, ny overivrig vaksinekritikk på Derimot.no“Redaksjonen” på Derimot.no har delvis oversatt en ny artikkel fra DailyExpose.UK, og igjen er data feilaktig presentert.

Påstand: "Blant uvaksinerte faller dødstallene…"

Nei, påstanden som “redaksjonen” valgte som hovedoverskrift er feil, som bildene nedenfor viser. Faktisk er det en økning i dødstall fra 46 i desember til 60 i januar (30% økning). Det er den prosentvise andelen uvaksinerte blant angivelige “Covid-19 Deaths” som falt litt.Påstand: Dødsfall blant trippel-vaksinerte skjøt i været 495%

Her utelater “redaksjonen” en helt essensiell faktaopplysning fra originalartikkelen:

Between 11th Dec and 7th Jan 22 the unvaccinated population accounted for 25% of hospitalisations, but fast forward one month and we find that between 8th Jan and 4th Feb 22 the unvaccinated only accounted for 19.5% of hospitalisations despite the huge roll-out of the third dose to millions in December.

Når du vaksinerer millioner av mennesker med 3. dose, så vil gruppa “2 dose vaccinated” minke betydelig, og gruppa “3 dose vaccinated” øke betydelig. Så når du ikke justerer med “per 1.000”, så blir det meningsløst å sammenligne endring i sykehusinnleggelser og død mellom grupper som er helt endra.

Det jeg anser som den rimelige tolkninga av antallet sykehusinnleggelser (bildet nedenfor) og døde, er at utrullering av tredje dose i desember har ført til alvorlige bivirkninger og død i Skottland.

Det tallene ikke viser, er om det å ta 3 doser fører til økt sykehusinnleggelse og død etter å ha blitt smittet av koronaforkjølelse feks. én måned etterpå. Det er alt for mye usikkerhet og naturlig skeivhet i disse dataene til å konkludere med noe sånt.


Til slutt vil jeg si at jeg ikke skriver denne kommentaren fordi jeg er pro vaksiner, men fordi jeg vil at kritikken mot RNA-vaksinene skal være klar og presis. Det er for mye hopping til konklusjoner og vridning av tall blant vaksinemotstandere. Men jeg kan støtte akkurat denne konklusjonen i originalartikkelen:

This [de generelle dataene i bildet nedenfor] doesn’t make sense if the Covid-19 vaccines are effective. Clearly they are not effective at preventing transmission or infection. They are not effective at preventing hospitalisation, and they are not effective at preventing death. They seem to actually make things considerably worse.