Hvordan kan vi kjempe mot den totalitære offensiven?

Totalitære og diktatoriske tiltak sprer seg som steppebranner over verden. Aldri noen gang siden annen verdenskrig er så mange grunnleggende demokratiske rettigheter og menneskerettigheter satt til side i land som liker å kalle seg sjøl demokratiske. Vilkårlige arrestasjoner, internering uten lov og dom, vanvittige bøtesatser og opphevelse av møte- og forsamlingsfriheten er dagens orden. Og det står ikke bedre til med ytringsfriheten, det frie ordet og den frie vitenskapelig forskninga.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/07/hvordan-kan-vi-kjempe-mot-den-totalitaere-offensiven/
2 Likes

Det er vel for ikke ingenting at WEF øver seg på at nettet og annen infrastruktur vil bli stengt ned som følge av et cyber-angrep. Da blir det vel en ny norm for bruk av nettet i fremtiden, skulle man tro. Pga skumle viruser på nettet som må man sterkt kontrollere det, mener de nok…

2 Likes

Mer av hva vi har i vente ved å stole for mye på nettet.

1 Like

Maktsentra produserer mer av det samme, og nyvinninger kommer utenfra. Livet kan ikke oppstå i sola, men det kan oppstå på et avsidessvevende støvkorn langt fra sentrum av massen i solsystemet. Eller i en garasje.

Pål Steigan er derimot en utdatert marxist som ikke genuint tror på det han preiker. Steigan ønsker uttrykkingsfrihet for venstreradikale som sleiker han opp etter ryggen. Han er ikke interessert i en rasjonell modell mot maktkonsentrajon som ikke er tøvete venstreradikal. Steigan er tilmed motstander av ei ubetinga grunninntekt - det eneste som sikrer økonomisk og moralsk frihet (inkl. uttrykkingsfrihet) for alle og en hver.

Og forum.