Digitale sentralbankpenger – slutten på alt demokrati


Av Ernst Wolff.

Verden er midt i den største omveltningen og samtidig det største økonomiske og sosiale eksperimentet i hele sin historie. Det vi for øyeblikket opplever er intet mer og intet mindre enn forsøket på å digitalisere hele livet vårt.

Med begrunnelsen at vi ønsker å forhindre spredning av en sykdom, blir vi presset til å jobbe hjemmefra, lære via hjemmeundervisning, bare å handle på nettet, man kommuniserer ikke lenger direkte på jobben, men via konferanseplattformer på internett, og våre bevegelser og kontaktprofil skal registreres via en sporingsapp.

Også i finanssektoren blir digitalisering påtvunget oss stadig sterkere og stadig raskere: Bankfilialer stenges, kontanter trenges tilbake med all makt og sentralbankene jobber så hardt de kan med det som er det aller viktigste fremtidens prosjekt i vår tid: innføring av digitale sentralbankpenger.

Parallelt med disse to prosessene opplever vi stadig økende begrensninger i våre grunnleggende rettigheter. Etter at regjeringene har tatt fra oss vår reise- og forsamlingsfrihet, har ytringsfriheten også blitt stadig mer innskrenket.

Det er en direkte årsakssammenheng mellom all denne utviklingen: fremtiden som vi blir ledet til kan ikke forenes med prinsippene for demokrati, av følgende grunn:

Vi lever i et samfunn styrt av en ekstremt velstående og ekstremt mektig, men samtidig utrolig liten minoritet. Deres største interesse er å opprettholde sin egen rikdom og makt. Så digitalisering er ikke til fordel for oss alle, men til fordel for denne minoriteten.

Imidlertid, siden digitaliseringen i seg selv gir enorme muligheter for demokratisering og som resultat kan sette fåmannsveldet i fare, blir denne lille minoriteten tvunget til stadig å ty til nye undertrykkelsesmekanismer.

En stund nå har vi sett det mest frastøtende eksemplet på denne utviklingen i Kina, der regjeringen, som ingen andre land på jorden, overvåker, kontrollerer og trakasserer sine undersåtter ustanselig. Det faktum at denne regjeringen har sitt opphav et kommunistparti, burde få oss til å sitte opp og legge merke til hva som skjer

Det viser at ideologien til de som sitter ved spakene til den politiske makten er helt irrelevant i vår tid, fordi det er en makt som står høyt over alle regjeringer og trekker i strengene i bakgrunnen. Og denne makten eksisterer i Kina så vel som i USA eller her. Det er det digital-økonomiske komplekset, dvs. symbiosen mellom de mektigste selskapene i den digitale og finansielle sektoren.

Dette komplekset har klart å konsentrere mer penger og mer makt i hendene sine enn noen makt i menneskets historie, ved å kontrollere de globale data- og finansstrømmene. Likevel har dette komplekset stått overfor et stort problem: det monetære systemet som makten er basert på, kollapset i mars 2020. Etter at den har blitt opprettholdt i mer enn 12 år gjennom pengeskaping og rentekutt, har rentene nådd null, slik at bare ubetinget pengeskaping er mulig. Men dette fører direkte til devaluering av penger.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/06/digitale-sentralbankpenger-slutten-pa-alt-demokrati/
2 Likes

Dette er nok nettopp en reaksjon på at folk med digitale verktøy plutselig har fått friheten til å avtale handel seg imellom uten fordyrende mellomledd som banker og meglere. De finner opp egne valutaer som bitcoin, de var veldig godt igang med husbytte - bildeling, osv
Tror de høye herrer skjønte at folk klarte seg uten dem, et resultat av kompetanse og lyse hodet i alle lag av befolkningen (og ikke alle selger ut de gode ideene sine slik som FB endte med å gjøre) mange er idealister.

Så da måtte man få kontroll, tipper Kina var det lette stedet å begynne da de hadde er strengt regime fra før…

Problemet for de gutta er jo at de må gjøre folk avhengig av deres eget opplegg, og det kan kun skje ved at de forbyr alternative løsninger (noe som er risky, for folk kan likevel velge å være ulydige)
Derfor klamrer de seg til lave renter i håp om at billige penger holder folk i hamsterhjulet en stund til. Derav høye priser (på bolig osv)

Nå prøvde de seg med at man bør forby huskjøp der kjøper byr rett til selger (kaller det kupping) som om folk ikke lenger skal kunne selge boligen til hvem de vil…
I dag trenger man ikke megler, mange averterer boligen selv uten fellesvisning - så hvordan vil det ta seg ut å forby direktebud?

Så tydelig at man prøver å bruke stater til å regulere folks liv i stadig større grad, for å holde dem «i sjakk»:woman_shrugging:

Men jeg tror ikke det går, reguleringer og inngjerdinger lager bare nye problemer (også for kapitalen) da det hindrer gode ideer og løsninger. Samhandling er noe mennesker er gode på FORDI de er sosiale og liker å treffes/feste/prate og ha venner😊

3 Likes

Forgjelding av land er en av de sentrale strategiene til den globale storkapitalen som står bak den konstruerte koronakrisen. Aldri har så mange land, også rike land, blitt forgjeldet så fort som under nedstengningene. For de finansieres av landene med lån i Verdensbanken og IMF, bankartellenes instrumenter for forgjelding av land og stater. Snart er vestlige lands gjeld så høy at den ikke kan betales tilbake, fordi titalls millioner små og middels store bedrifter har måttet stenge, og flere hundre millioner har blitt arbeidsløse verden over.

Dette reduserer sterkt skattegrunnlaget for mange land, også for vestlige land. Og når gjelden ikke kan betales tilbake, tar bankkartellene statlig eiendom som betaling som de har gjort feks i Sør-Amerika og Afrika. Statens eiendom i alle land, som er folkets eiendom, blir kapitalens eiendom, et mål for den globale storkapitalen. Så innføres nyliberal markedsøkonomi og alle sosiale rettigheter blir privatisert. Globalisering er også globalisering av fattigdom. Utenkelig for mange i Vesten, spesielt i Skandinavia.

Da kan bankkartellene omforme pengesystemet som de vil , og innføre digitale sentralbankpenger, og en utmålt borgerlønn, som gjør folk til slaver, derav navnet slaveklassen i New World Order, som beskrevet i innlegget. Demokratiet erstattes av et teknokrati, moderne teknologi som chipimplantater knyttet opp mot en digital valuta, gjør det mulig for en liten herskerklasse av billionærer å styre milliarder av mennesker på individnivå.

Vi har ikke regjeringer lenger som representerer folk og land, det var lenge siden. Det vi har nå er administrasjoner som styrter på vegne av den globale storkapitalen de tjener. Alt for å få et sete i styringsklassen som herskerklassen delegerer administrasjonen til av slaveklassen.

Som forfatteren skriver, må mange politikere og journalister og redaktører i MSM forstå at dette er et globalt kupp kamuflert som en helsekrise, og at elendigheten det påfører befolkningene vil har tatt millioner av liv allerede, og vil kunne ta milliarder av liv frem til NWO, hvor bare de som er produktive og “relevante” får leve. Det er bare befolkninger uvitende og som forblir uvitende om dette for de flestes del, som gjør at politikerne i regimene og journalister og redaktører i MSM ikke blir anklaget for landssvik og forræderi.

2 Likes