De gir bort Oljefondet til finanskapitalen

Oljefondet kjøper havvindpark – selger får 100 prosent avkastning. Prisen Oljefondet betaler for halvparten av havvindpark tilsvarer kostnaden ved å bygge hele parken. Dette skriver avisa Dagens Næringsliv.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/04/de-gir-bort-oljefondet-til-finanskapitalen/
1 Like

“De gir bort Oljefondet til finanskapitalen”

Det er fordi våre politikere representerer finanskapitalen, hadde de representert eget folk og land hadde oljefondet blitt sikret og brukt på en annen måte som kommer Norge til gode mer langsiktig. En del av Oljefondet kunne ha blitt brukt til å oppgradere infrastrukturen, sikre selvberging av mat så langt det er mulig, med beredskapslager for poteter, grønnsaker, kjøtt og fisk og medisiner. Og egen produksjon av viktige deler til infrastrukturen, som telekommunikasjonsnettet, kraftverk og strømnettet, vannforsyning, vann og avløpsnettet, landbruksmaskiner, fiskeriflåten, jernbane, flyplasser og viktige medisiner.

I dag importeres nesten alt dette, og skjer det en global krise som stopper transportkjedene, stopper alt her i Norge opp etter bare noen uker. For å produsere det meste selv trengs det en arbeidsstyrke utdannet for teknisk produksjon, ikke for for tjenesteyting, servicenæring og offentlig administrasjon som nå. En del av oljefondet kan godt brukes til gratis utdannelse for ingeniørfag, marinbiologer, biologer, kjemikere, arkitekter, prosessteknikere, teknikere og fagutdanning innen produksjon.

Overstående er det omvendte av globalisme. Det er for at Norge skal bli og forbli en egen nasjon med selvråderett og suverenitet over landets ressurser, og ikke bli en region i et frihandelsområde som EU styrt av kapitallovene som den globale storkapitalen vil. Global storkapital vil ikke at oljefondet skal brukes her i Norge på eget folk og land.

Det er derfor deres politikere og folk som administrerer oljefondet selger ut Norge til storkapitalen, mens MSM unnlater å omtale det og avleder oppmerksomheten. Ubemerket skal milliarder sluses ned i lommene på finanskapitalen, noen titalls om gangen bak ryggen på det norske folk, som forblir uvitende om at Norge selges ut bit for bit og oljefondet gis bort.

2 Likes