Nesten halvparten av norske vindkraftverk er eid fra skatteparadis

40 prosent av norske vindkraftverk er eid fra skatteparadis. Det betyr at inntektene forsvinner ut av landet uten å være kontrollerbare. En av konsekvensene kan bli at nordmenn må betale mer skatt, sier professor. Det er TV2 som skriver dette. Kanalen fortsetter:


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/03/nesten-halvparten-av-norske-vindkraftverk-er-eid-fra-skatteparadis/
1 Like

Det er slik. Det er ikke kunnskapsløshet om hvor pengene blir av. Stortinget representerer ikke folk og land, de representerer global storkapital. Hele det parlamentariske systemet er korrupt, og det representative demokratiet er bare et spill. “Det grønne skiftet”, er bare en ny måte for politikerne å gi milliarder fra statsbudsjettene til storkapitalen med store subsidier, for det meste av den fornybare energien er statsfinansiert. De samme politikerne som gir enorme subsidier til vindkraftbaronene, vil fjerne subsidier for landbruk og fiske.

Deres oppdrag er å selge Norges aktiva, oljen, gassen, vannkraften og fisken til den globale storkapitalen, og deretter privatiseres sosiale rettigheter. Når alt er solgt går pengene til storkapitalen og ikke til staten, folket. Det er globalisering, for staten, folket, skal ikke eie noe. Storkapitalen skal eie alt landene har av aktiva. Når folket ikke eier landets ressurser lenger, kan nasjonale grenser og identitet viskes ut, og landet blir en region i det frihandelsområdet som verden blir i New World Order.

Det politikerne gjør er ikke bedre enn svik av folk og land, noe som folket hadde blitt gjort oppmerksom på hvis vi hadde et journalistkorps som bedrev journalistikk. Men presse og media som eies av den samme storkapitalen, har til oppgave å kontrollere folket, ikke informere det. Hadde vi hatt et MSM som informerte folket, hadde vi ikke vært i EØS/EU, og vi hadde sagt blankt nei til TTIP, ISDS og de andre overnasjonale avtalene som storkapitalen har utformet for å frata folket selvråderett og suverenitet.

1 Like