Utkopling av strøm – regjeringen «oppdaterer» ordningen

Jeg har gjentatte ganger skrevet at de omfattende planene for vindkraftutbygging i Norge etter hvert vil føre til strømutkopling (eller redusert strømforsyning) i Norge: Vindkrafta produseres som kjent bare tredjeparten av året. Myndighetene utformet for flere år siden en ordning for periodevise utkoplinger av store områder når strømforsyningen ville svikte. Per Inge Østmoen har sendt meg informasjon om at ordningen nå – etter en høringsrunde – er blitt «forbedret». Og han skriver blant annet at departementets tekst er slik formulert at vanlige lesere ikke skal forstå innholdet:


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/utkopling-av-strom-regjeringen-oppdaterer-ordningen/
1 Like

Hvis det blir strømmangel og dermed strømutkopling i Norge, er det på grunn av politiske beslutninger. Norske vannkraftverk produserer nok til industri og husholdninger, og de kan oppgraderes ti l å gi ut 22-30 TWh mer, uten at det fører til naturinngrep av betydning langs vannveiene til turbinene.

Hvis ikke nordmenn går til opprør hvis det blir strømutkopling, har vi bitt et kuet folkeslag storkapitalens politikere kan gjøre hva de vil med. De vil også oppheve hjemfallsretten som MSM holder unna førstesidene, og dermed selge vannkraften til storkapitalen, folkets (statens) eiendom blir storkapitalens eiendom som NWO globalistene vil.

Et par vannkraftverk til kan også bygges med minimale naturinngrep, så monstervindturbinene er helt unødvendige. De er en gave til storkapitalen bak dem, fra norske politikere som kan se frem til fyrstelig gasjerte stillinger i storkapitalens selskaper og organisasjoner, som takk for milliardene fra statsbudsjettet til vindkraftbaronene som plasserer dem i skatteparadiser.

Kablene til kontinentet og ACER, som gjør at vi ikke har suverenitet og selvråderett over vannkraften lenger, er bondefangeri av beste merke. Et politisk uinteressert folk som ikke forstår konsekvensene når de må betale europeiske markedspriser uten øvre grenser. Det kan bli mange kroner per kilowatt å betale for en husholdning som bar bare 500 meter fra et norsk vannkraftverk, som produserer strømmen for 5 øre kilowatten. Kanskje de da forstår at politikerne som står bak ikke representerer folk og land, men global storkapital.

1 Like

Blitt veldig tydelig det siste året at politikerne bare lyver, og at de ikke lenger representerer folket. Ikke verdt å stemme på noen av dem🤷‍♀️

1 Like