Redaktørforeningen vil ikke ha Steigan som medlem

Av Pål Steigan.

Som sjefredaktør i steigan.no, den nettavisa med sterkest vekst i Norge, og den definitivt fremste opposisjonsavisa i koronaperioden, søkte jeg om medlemskap i Norsk redaktørforening. Jeg tenkte det kunne være interessant å få en plattform for dialog med redaktørkolleger i hovedstrømsmediene for å drøfte pressas og medienes rolle i dagens samfunn.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/redaktorforeningen-vil-ikke-ha-steigan-som-medlem/

Hehe - det er nok like greit at du slipper å vanke i det rottereiret der.

1 Like

Redaktørforeninga ønsker ikke å se meiningene til redaktør Steigan.
Steigan ønsker ikke å se meningene til “arbeiderklassa” hvis ikke de er marxister (eller attraktive kvinnfolk).

Samme fenomen.