Strømpriser: H, Ap, V, Mdg og Sp bryr seg definitivt ikke om folk flest!

Når forslag for å kunne regulere strømprisen ved å dempe eksporten når Norge har lav fyllingsgrad i magasinene kommer til votering i stortinget så stemmer stor-koallsjonen av Mdg, V, Sp, Ap og H det ned. Fremskrittpartiet stemmer kun for å utrede. Det er bare Sv, Rødt og Krf som stemmer for å gjøre noe med uhemmet strømeksport. Stortinget sier nei til å bremse krafteksporten (Nrk)
Folk flest trenger å bytte ut svært mange representanter på stortinget. Det er i denne saken åpenbart at de ikke representerer folk flest, men snarere vil fylle stats- og kommunekasser på bekostning av folk flest.

Å bytte regjering hjalp ikke og vil ikke hjelpe igjen om det bare betyr en ny høyre-ledet globalist-regjering.

1 Like

LO bry seg heller ikke…