Koronakrisa er mye verre enn finanskrisa

Økonomisk statistikk viser at den globale krisa som er utløst av den internasjonale lockdownpolitikken i samband med koronapandemien er mye verre enn finanskrisa i 2008. Dette viser seg ikke minst i tallene på arbeidsløse og i form av en brutal nedgang i bruttonasjonalproduktet i nær sagt alle land på kloden.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/05/koronakrisa-er-mye-verre-enn-finanskrisa/
2 Likes

Ja, man skulle jo tro (vide) det hele var og er aftalt. Vi kan jo spoerge en fra en af Hitler’s “gode” familier - Klaus Schwab :thinking: - trist ironi kan forekomme I mit svar her…

1 Like

En sentral del av strategien til den globale storkapitalen som står bak det globale kuppet kamuflert som en helsekrise, er forgjelding av land. For nedstengningene i det aller fleste landene er finansiert med enorme lån i Verdensbanken og International Monetary Fund.

Den samlede gjelden for verdens land er nå over 277 000 milliarder dollar, og eierne av det meste av denne gjelden er bakkartellene, som eies av åtte familier. Denne gjelden er det vanskelig til umulig å betale tilbake for mange land, fordi titalls millioner av små og middels store bedrifter har måttet stenge, og flere hundre millioner har blitt arbeidsløse.

Dette gjør at skattegrunnlaget for landene blir sterkt redusert, og spesielt land med turistindustrien som sentral for landets økonomi vil ikke klare å betale tilbake lånene til VB og IMF. Ikke bare blir reise med fly sterkt redusert i flere år fremover, mange i Vesten som hadde penger til over til feriereiser har ikke det lenger, og landenes inntekter fra turistindustrien kommer ikke tilbake.

Gjeldbyrdemessig er nå vestlige land snart like forgjeldet som mange land i mellom, og sør Amerika, Afrika og Asia. Nedstengningene forsetter til landene ikke kan betale lånene tilbake, og blir satt under administrasjon av VB og IMF. Statlige selskaper og infrastruktur blir solgt og overtatt av storkapitalen, og sosiale rettigheter blir privatisert. Nyliberal markedsøkonomi innføres, og med det følger stor fattigdom, fattigdommen blir globalisert, og det blir i Europa som i mange sør-Amerikanske land, utenkelig for mange europeere.

Det er storkapitalens mål å eie alle lands aktiva, og med det tilsidesette nasjonal styring, for å erstatte det med en verdensregjering av ikke-valgte billionærer, New World Order, og det er deres konstruerte koronakrise som vil gi dem det.

2 Likes

Godt at have et godt hjem Northern Light

En baad ville bestemt heller ikke vaere daarligt…jeg var lige ved at koebe en baad for nogle aar siden - maaske jeg skulle have gjort det…

Vores verden er jo nu desvaerre et sted hvor vi naar som helst kan risikere at vaere tvunget til at flytte hvis vi vil leve og, til netop dette, er en baad god…langt, langt vaek fra diverse psykopater af vor egen “race” - saa langt vaek der udelukkende er baaden, havets forskellige creaturer og selvet , kaste anker og bare eksistere. …

:sailboat::sun_with_face::dolphin:

1 Like