Dette lukter politistat

Det er nå klart at politiet gjennom en årrekke har operert på ulovlig vis i sin iver etter å slå ned på «hatefulle» og andre straffbare ytringer.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/09/dette-lukter-politistat/

Politiets “forebygging” provoserte meg kraftig i fjor. I saken under presser politiet en skolelev som hadde blitt banket opp for å publisert et harmløst, men politisk ukorrekt, bilde på Instagram.

Debatt, Meninger | Et voldsoffer skal aldri måtte beklage seg til voldsutøverne

Vi har fått en helt ny utfordring i Drammen. Ved flere anledninger har vi sett at innvandrergjenger banker opp uskyldige. Ved en episode i sommer fikk en skoleelev juling for å ha lagt ut et hvitt bilde på Instagram, mens alle andre la ut et svart bilde. Politiets håndtering er rett og slett skremmende.

Politiets sjef for forebyggende enhet, Geir Oustorp, uttalte til avisen at «Vi har hatt samtaler med elev (som fikk juling, forfatters anmerkning) og faren til eleven, og eleven skjønner at det var en dårlig vurdering. I en tid hvor en hel verden legger ut støtte til denne «blackout Tuesday-bevegelsen», innser eleven at det ikke var så veldig lurt å legge ut noe som signaliserte det motsatte». I saken kommer det frem at eleven valgte å beklage etter samtalen med politiet.

“Lukter” politistat? For min del er nesa svidd av for flere tiår siden.
Jeg vet jeg til stadighet gjentar meg sjæl, men The Totalitarian Tip Toe har vi vært advart mot - også i flere tiår. Kokt frosk klar til servering - anytime :frog:

1 Like