Italienske filosofer: «Green Pass» tilhører et despotisk regime

De to kjente italienske filosofene Massimo Cacciari og Giorgio Agamben går til frontalangrep på den italienske regjeringas vedtak om å innføre vaksinepass, såkalt Green Pass. Passet skal gjøres obligatorisk innendørs på barer og restauranter eller på større arrangementer.


Dette er en relatert diskusjon ved siden av det originale innlegget ved https://steigan.no/2021/07/italienske-filosofer-green-pass-tilhorer-et-despotisk-regime/
1 Like

Jamen, her HAR vi jo de Italienere Jeg elsker :heart:

Tak til Cacciari og Agamben…Jeg haaber de fortsaetter og, tror sagtens netop Italienerne kan have viljen og modet til at fortsaette!!

De har Jo ikke manglet tyranner gennem Historien og, Jeg er helt klar over hvor rasende utroligt mange Italienerne nu er…saa, lad os haabe de nu toer faa dette stoppet!!