Kanada: En lege og en kirurg fikk sparken, for å betvilt koronapolitikken, og for å ha skepsis mot å gi barn Covid-10 mRNA-"vaksiner"

Fra NewsVoice.
Les begge artiklene her og her.

Utdrag:
Dr Chris Milburn sparkades för att han uttryckte tvivel kring covidpolicyn.

1 augusti 2021 kl 09:49.

.

"Efter två och ett halvt år som Cape Bretons främsta akutläkare fick Chris Milburn sparken över telefonen fem dagar efter att Milburn medverkat på radio där han diskuterade covidpolitiken i provinsen och osäkerheter kring covidvaccinet, skriver Saltwire.

Dr Chris Milburn sa att det inte fanns någon vetenskaplig grund för att i maj tillfälligt stänga skolor i provinsen Cape Breton som är en del av Nova Scotia i Kanada.

Milburn anser att covidvacciner fortfarande är på experimentstadiet och medför okända framtida risker. Även om han själv har vaccinerats sa han att han också är emot idén att göra inejktionerna obligatoriska.

Det avskedande samtalet den 15 juni kom från dr Don Brien , en medicinsk verkställande direktör.

“Dr. Brien explained to me that my views were unacceptable for someone in my position” … “I was clearly told that I was fired because of my views.”

Milburn tror att myndighetens avsikt är att tysta honom liksom andra i det medicinska samfundet som vill väcka frågor kring regionens covidpolitik.

Dr Chris Milburn intervjuades av Anna Brees – fd BBC-journalist.

Dr Chris Milburn säger till Saltwire att han fick sparken utan förklaring och utan ett skriftligt underlag. Det skedde enbart över telefon. Milburn bad under samtalet att hälsomyndigheten offentligt förklarar sitt beslut att avskeda honom och att ett memo bör cirkuleras där personal informeras om orsaken till Milburns uppsägning. Detta ignorerades.

Milburn säger att sättet på vilket han avskedandes får det att framstå som om han är en dårlig läkare.

“It taints me in a way because there was no problem with my performance in that role unless there is something they never told me,” said Milburn. “I’d just like the health authority to clarify why they let me go.”

Milburn säger att det saknas debatt och att nyckeldata antingen inte samlas in alls eller delas inte med allmänheten kring covidkrisen".

Text och översättning: NewsVoice.

Utdrag:
Dr Francis Christian sparkas för sina tvivel att låta covidvaccinera barn.

30 juli 2021 kl 21:10.

"COVIDKRISEN. Den kanadensiska kirurgen dr Francis Christian fick sparken efter att han uttryckt sitt tvivel inför att covidvaccinera barn. NewsVoice lägger ut det telefonsamtal med sina chefer där han informeras om att han inte längre är välkommen.

Text, redigering och översättning: Torbjörn Sassersson | Videon finns även tillgänglig på Odysee.

Dr Christian kallades till ett möte i slutet av juni. Han blev då avstängd från allt undervisningsansvar med omedelbar verkan och han avskedades även från sin tjänst vid University of Saskatchewan från och med september 2021.

NewsVoice publicerar en inspelning av dr Christians möte med dr Preston Smith , dekan på University of Saskatchewan, dr Susan Shaw , chefsläkare vid Saskatchewan Health Authority och dr Brian Ulme r, chef för avdelningen för kirurgi vid Saskatchewan College of Medicine.

Justice Center representerar dr Christian i sitt försvar mot de anklagelser som riktats mot honom och en tillhörande utredning som utförs av College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan.

.

Dr Francis Christian, pressfoto.

Dr Christian har varit kirurg i mer än 20 år och han började arbeta i Saskatoon 2007. Han utsågs till chef för Surgical Humanities Program och chefspositionen för kvalitet och patientsäkerhet 2018. Han grundade Surgical Humanities Program . Dr Christian är också redaktör för Journal of The Surgical Humanities.

Debaklet började den 17 juni när dr Christian skickade ett mail till över 200 läkare där han uttryckte sina tvivel att covidvaccinera barn. Han påpekade samtidigt att han är pro-vaccin och att han inte representerar någon särskild aktivistisk grupp, Saskatchewan Health Authority eller University of Saskatchewan .

Dr Christian poängterar att en patient alltid måste vara fullt medveten om riskerna med det medicinska ingreppet, fördelarna med interventionen och om det finns några alternativ till interventionen.

“Detta bör särskilt gälla ett nytt vaccin som aldrig tidigare har prövats på människor … innan vaccinet rullas ut till barn, måste både barn och föräldrar känna till riskerna med m-RNA-vacciner” – Francis Christian

Dr Christian uttryckte oro över att han inte hade stött på ett enda vaccinerat barn eller en enda förälder som har blivit tillräckligt informerade om riskerna med covidvacciner för barn.

Realterat: Massivt avslöjande: Coronavirus, PCR-tester och injektioner – allt var redan patenterat

Motargument mot att covidvaccinera barn.

Francis Christian presenterade följande argument i sitt meddelande till de 200 läkarna:

  • mRNA-vaccinetr är nya, experimentella vacciner som aldrig tidigare använts på människor.
  • mRNA-vaccinerna har inte godkänts fullt ut av den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten, lika lite som CDC i USA. Tillståndet är endast för “nödanvändning”. Ett fullständigt vaccingodkännande tar flera år att genomföra och det krävs flera säkerhetsöverväganden, vilket de nya mRNA-vaccinerna inte klarar.
  • Det måste finnas en verklig nödsituation för att en medicinering ska kunna kvalificeras för ett ”tillstånd för akut användning”, men…
  • Covid-19 utgör inget hot för barn. Risken att barn dör av Covid-19 är mindre än 0,003% alltså mindre än risken att de dör av en vanlig influensa. Det finns alltså ingen nödsituation hos barn.
  • Barn överför inte heller lätt coronaviruset till vuxna.

Läs mer: Nya rapporter om allvarliga vaccinskador hos barn och ungdomar.

M-RNA-vacciner har kopplats till flera tusen dödsfall enligt Vaccine Adverse Reporting System i USA. Antalet dödsfall verkar vara ovanligt stort i jämförelse med det totala antalet covidvaccinationer. Han kallar det för en “stark signal som inte bör ignoreras”.

Dr Christian konstaterar att vacciner redan har orsakat ”allvarliga medicinska problem för barn” över hela världen, inklusive en signifikant ökad risk för myokardit, hjärtinflammation. Dr Christian påpekar att både den tyska och den brittiska hälsomyndigheten inte rekommenderar vaccinet för friska barn och tonåringar".

Text, redigering och översättning: Torbjörn Sassersson | Videon finns även tillgänglig på Odysee

Relaterat och källor.

Kommentar:
Dette er for å statuere et eksempel, slik går det med helseansatte som offentlig kritiserer den konstruerte koronakrisen og mRNA-injeksjonene som svekker immunforsvaret, kalt vaksiner i MSM. Dette legger andre leger og forskere merke til, og skremmes til taushet. De vil ikke bli sparket og svartelistet, og med familie og barn tør de ikke annet enn å tie.

Hatten av for Luc Montagnier, Mike Yeadon, Joseph Mercola, Sucharit Bhakdi, Robert Malone, Sherri Tenpenni, Carrie Madej og David Martin. En nobelprisvinner og andre fremtredende forskere og vitenskapsfolk som med stor fare for seg selv uredd taler Makten midt i mot. Det er kanskje bare en av tusen eller enda mindre, av forskere og vitenskapsfolk som uredd står frem, men får dessverre bare taletid i alternaltiv-pressen som kanskje bare leses av toppen 5% av den vestlige befolkningen.

1 Like