Overlege Halvor Næss setter koronaepedemien i perspektiv med et virusutbrudd i Bergen i 2000/2001

Artikkelen er ute på derimot.no og linkes her.

Hovedpunkter fra artikkelen slik jeg oppfatter dem er sitert fra artikkelen nedenfor:

"I 2000 var jeg avdelingsoverlege på medisinsk avdeling ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen og hadde det overordnede medisinske ansvaret.
Noen dager før jul ble sykehuset over natten rammet av en influensaepidemi. Gjennomsnittlig antall innleggelser i døgnet gikk opp fra 15 til 25. Avdelingen hadde for få senger til å håndtere en slik økning og kirurgisk avdeling måtte avse senger til våre pasienter. "

"Svært syke influensapasienter strømmet inn daglig og vi ante ikke hvor lenge epidemien kunne vare, men etter tre uker stoppet den opp like brått som den hadde begynt. Oppsummert ble ca 20 pasienter med influensa og lungebetennelse innlagt daglig, og over tre uker ble det til ca 400 pasienter (noen ble reinnlagt).
Også på Haukeland universitetssykehus var det mange innleggelser. Haraldsplass antar jeg forsiktig at minst 600 pasienter ble innlagt der i samme periode. Det betyr at det ble innlagt ca 50 pasienter eller mer i døgnet på begge sykehus for influensa og lungebetennelse. Det tilsvarer ca tusen pasienter til sammen på tre uker og til sammenligning er antallet Covid-19 pasienter innlagt på sykehus i hele Norge fra i vinter til 8. oktober 1140 pasienter ifølge Folkehelseinstituttet.
Bare noen få prosent av alle influensasmittede blir lagt inn på sykehus så totaltallet pasienter med influensa i Bergensområdet i samme periode må ha vært opp mot 50.000 og det tilsvarer over 2000 nye tilfeller i døgnet.

Tallene fra influensaepidemien i 2000/2001 i Bergensområdet var derfor av en helt annen størrelsesorden enn Covid-19 epidemien til nå.

Sentrale myndigheter var mer eller mindre uvitende om epidemien som ble håndtert på en god måte uten at den vakte oppsikt eller frykt blant Bergens befolkning. Heller ikke media viste interesse for den.

Nedstengninger eller karantene var det aldri snakk om.

Alle virusinfeksjoner sprer seg til flokkimmunitet er etablert. Nåværende bremse eller slå ned strategi kan bare utsette flokkimmunitete "

Min kommentar:
De verdensomspennende hysteriske overreaksjonene i dagens samfunn hjelper ikke samfunnet å takle nye virus/andre sykdommer på en fornuftig og gjennomtenkt måte. Når media hyler opp forsvinner det store bildet. Myndigheter i hele verden trenger å få øynene tilbake på ballen og se mere rundt seg slik at målet med medisin gjenoppdages og alle sykdommer/tilstander behandles ut fra egen risiko og forutsetninger.
Høylydte overdrivelser om farligheten av en ting ødelegger for behandling av alt annet fra depresjon og ensomhet til hjerteinfarkt og kreft.
Vi trenger å vende tilbake til forståelsen av at sykdommer og død inntreffer hele tiden og at det ikke hjelper å sloss utelukkende mot en enkelt årsak til dette uansett hva media velger seg ut.

3 Likes

Helt enig. Men hvis media-dekningen av koronakrisen er en overreaksjon, betyr det at MSM-journalister og redaktører faktisk tror koronakrisen er virkelig. Men de har samme tilgang som alternativpressen på statistikk, og uttalelser fra forskere, professorer, leger og virologer som er kritiske, og som er like godt eller bedre kvalifisert enn talsmenn og kvinner fra WHO og regjeringene.

MSM-journalister har fra første stund kun ukritisk gjengitt alt som har kommet fra WHO og regjeringene, som den globale storkapitalen som eier vestlig presse og media og Big Pharma vil. De har ikke gjort folk tror er deres plikt, å være motmakt til Makten ved å drive journalistikk. Hadde de drevet journalistikk, hadde den konstruerte koronakrisen vært avblåst etter et par måneder.

Presse og Media oppgave for sine eiere er å kontrollere og styre befolkningene, ikke informere dem med en balansert nyhetsformidling. Hadde de gjort det hadde de ikke utelatt at “viruset” ikke er isolert, og dermed kan ikke mRMA-injeksjonene være vaksiner, og at maskevidden i det vevde stoffet/tøyet som munnbindene er laget av, er 1000 ganger større enn et korona-virus og med det helt ubrukelig til å stoppe viruset bare for å nevne noe. Det er forskning etter vitenskapelige metoder som ligger bak disse funnene, så MSM kan ikke avvise det som useriøst.

1 Like

2 Likes