Nrk løper rundt Grøten

Når noe skjer meget sjelden er det desto mere informasjon i hendelsen. Når en 17 åring beskrives å nesten dø av covid-19 så er det interessant om det er andre sykdommer involvert som kan bidra til et hardt sykdomsforløp:
Nora (17) fikk koronaviruset og døde nesten av hjertesvikt

Nrk skriver:
"Oseth er vaksinert, og hun er ung. At hun skulle måtte kjempe for livet mot korona var helt utenkelig.

Hun er jo en frisk og aktiv jente."
Så den eneste kjente tilstanden 17 åringen har som sies å påvirke forløpet av Covid-19 er: “Vaksinert”
Dvs. hun har som innbygger i norge fått tilbud om mRNA sprøyter fra pfizer og/eller moderna og takket ja.

Nrk skriver:
"Under den tredje smittebølgen ble kun 0,6 av 1000 personer med påvist smitte under 18 innlagt på sykehus, der covid-19 var hovedårsak til innleggelsen.

Enda færre har ligget på sykehus mer enn én dag"

"Oseth må ligge tolv dager på respirator. Det blir raskt dramatisk.

Hjertet hennes svikter."

Det er allment kjent at en (bi)virkning av sprøyter mot korona er muligheten for hjertesykdom.
Når ungdommen da nesten dør av hjertesvikt erdet åpenbart at spørsmålet som bør stilles er:
“Hadde vaskineringen noen påvirkning på forløpet av covid-19 hos 17 åringen?”

Nrk velger i stedet å løpe rundt grøten ved heller å skrive:
" Anbefaler vaksine til 16-17-åringer

Risikoen for et alvorlig forløp av covid-19 øker også med økt alder.

– Det var en av grunnene til at vi anbefalte koronavaksine til ungdom i alderen 16–17 år i august 2021. Det har vært høy oppslutning om denne anbefalingen, sier Greve-Isdahl.

I etterkant har det vært en nedgang i antall innleggelser hos unge.

Med alfavarianten ble 2 av 1000 uvaksinerte personer under 18 år med påvist covid-19 innlagt på sykehus, der covid-19 var hovedårsak til innleggelsen.

Med delta- og omikronvariantene sank denne risikoen til henholdsvis 0,7 og 0,6 av 1000."

Når delta og særlig omikron-varianten tok over så ble risikoen for innleggelse redusert for alle ikke bare de unge. Og de unge hadde i utgangspunktet lav risiko. Hvis mRNA sprøytene beskytter vesentlig MOT alvorlig forløp burde det være mye mere sannsynlig at uvaksinerte 17 åringer nesten dør av covid-19. Hvor er disse ungdommene? Hvis de ikke finnes så viser det at mRNA sprøytene IKKE beskytter unge.

Nrk burde skamme seg over sin dekning av saken.

FHI (Folkehelseinstituttet) anbefalte RNA-injeksjon til 16- og 17-åringer i august 2021.
Sykdomsforløpet til Nora (17) skjedde i februar 2022.

Men artikkelen opplyser ikke når Nora ble injisert.

Dr. Robert Malone sier at for de som først har vært syke med Covid, så er det en veldokumentert høyere sjanse for alvorlige bivirkninger om de så tar RNA-vaksinen. Men hvordan statistikken er den andre vegen - som i Nora’s tilfelle - er jeg uviten om.

Det vi vet er at koronaforkjølelsen har hatt en naturlig pandemisk utvikling, med raskere smitte og mildere virkning. Derfor er det særlig uansvarlig av FHI å anbefale ungdommer en eksperimentell vaksine, med kjente og alvorlige bivirkninger, etter 2 år med pandemi.


Dataene som kan oppklare dette eksisterer nok et sted. (Forresten viste den britiske studien av barnedødelighet fra første året med koronaforkjølelse en dødelighet på 2 av 1.000.000, der 60% hadde underliggende sykdommer.)

image