Gråtkvalte barn fikk ikke sin vaksine-fix

Trygghetsskapende vaksine

Mange av elevene på Ramstad skole i Bærum har hatt korona, etter at de ble smittet på en skoleleir i fjor høst.

Rekken var derfor lang med elever som har hatt korona. De fem første i køen fikk vaksine, men da var det stopp.

Argumentet var at de som har hatt korona ikke skulle få vaksine.

– Da ble det mange tårer fra fortvilte ungdommer, som føler at vaksinen gir en trygghet, sier Kristoffer Aasebø (48) far til en av 14-åringene som ikke fikk vaksine.

Grundig vurdering

Noen av foreldrene tok derfor kontakt med kommunen og spurte hva som var riktig.

Da fikk de til svar at FHI ikke anbefaler vaksinering av ungdom mellom 12-15 år som tidligere har gjennomgått koronasykdom, men dersom foreldrene insisterte kunne ungdommen likevel få vaksinedose.

– Etter en grundig vurdering har vi kommet fram til at sønnen vår bør få vaksinen, selv om han har hatt korona, sier Aasebø.

Ingen vits i å ikke gi vaksine

Når det nå er 11 måneder siden sønnen vår og klassekameratene hadde korona, forstår vi ikke hvorfor disse ungdommene ikke kan få vaksinen. Det er spesielt frustrerende når vi nå står midt i en fjerde, stor smittebølge her i Bærum, sier 48-åringen.

Både han og flere av foreldrene påpeker at vaksinen gir en trygghet både for ungdommene og for hele nærmiljøet.

– Det som irriterer meg mest er at vaksinering for meg er å føle seg trygg. Når man er vaksinert, sprer man mindre smitte i et samfunn som nesten er helt gjenåpnet. Hva er vitsen med å nekte ungdommer, når man har en halv million vaksiner på lager? spør Aasebø.

Folkehelseinstituttet tok feil

Både han og flere foreldre håper nå at Folkehelseinstituttet snur.

– Vi håper de innser at de kan utøve skjønn og at det å nekte ungdommer vaksiner var et feiltrinn, sier Aasebø.


Kommentar: Når denne Aasebø påstår å ha gjort en “grundig vurdering”, og likevel ikke ser noen vits med å unngå en eksperimentell RNA-vaksine med kjente, alvorlege kortidsvirkninger og ukjente langtidsvirkninger for å unngå et forkjølelsesvirus som er mindre farlig for barn enn influensa, så bør han sette sønnens vaksine i sin egen hjernebark hvor den kan gjøre minst mulig skade.

3 Likes

Alt, alt for mange mennesker -.paa hele kloden - er nu saa “Mind-controlled”, de vil goere alt for en 100% FALSK “tryghed” hvis bare de kan blive Fri for at hoereere om denne forfaerdelige “jab”. :sleepy: