Denne kommentaren ble fjernet av Resett, er det noe i beskrivelsen av koronakrisen som er feil?

Kommentar postet på Resett 13.05.2021, som kommentar til en artikkel som viste at 75% av alle som tok Covid-19 “vaksinene” fikk bivirkninger, fra milde til livstruende.
Resett fjernet den, det vil si de ikke godkjente den og fjernet den uten å publisere den. Er det en feil beskrivelse av koronapandemien etter det vi nå vet?

Kommentaren:
Center for Disease Control (USA) oppgir overlevelsesprosenten (OP) til 99,4% for aldersgruppen 50-64 år, 91% for de over 65 år, 99,95% for de fra 18-49 år, og 99,998% for de under 18 år. Det vil si at det er større sjanse for at de vil bli truffet av lynet enn å dø av et koronavirus. Disse tallene viser at kroppens naturlige immunforsvar tar seg av viruset, og det er da bare en fordel at så mange som mulig blir bærere av viruset for flokkimmunitet.

Tallene viser også at det ikke er farligere enn et sesonginfluensavirus. Da skal heller ikke som ikke er i risikogruppen ha en vaksine, og de utgjør over 95% av befolkningen. Ordet vaksine har alle hørt, sett og lest 50-100 ganger om dagen i over et år nå, og er nå indoktrinert til å tro at de må ha en vaksine for et virus med så høy OP, og folk tror at mRNA-injeksjonene som de egentlig skal kalles, er vaksiner.

Men vaksiner inneholder et stort antall inaktive patogener av viruset de skal beskytte mot, og det har ikke mRNA-injeksjonene som er eksperimentelle. De forandrer DNA for alltid, og det kan ikke reverseres, de har nanokomponenter og ukjente stoffer, er ikke testet for langtidsvirkninger, og korttidsvirkningene bare etter noen måneder er alvorlige for mange med mange dødsfall, hva blir da langtidsvirkningene?

Selskapene i den farmasøytiske industrien (Big Pharma) som fremstiller “vaksinene” kan heller ikke saksøkes hvis det bivirkningene blir alvorlige, det har alle land gått med på, også Norge. Bivirkninger må medisineres eller behandles, det vil si at Big Pharma også tjener på bivirkningene som befolkningene får av mRNA-injeksjonene deres. Det viser seg at “vaksinene” ikke beskytter mot å få et koronavirus igjen, og de som har fått mRNA-injeksjonen, smitter andre så vaksiner er det altså ikke.

De påstås å være hastefremstilt, men mange virologer som ikke slipper til i hovedstrømsmedia mener at det må ha tatt år å utvikle dem. mRNA-injeksjonene er nå gitt til rundt en milliard mennesker, og målet er at hele jordens befolkning på over 8 milliarder skal få dem, og dermed har Big Pharma har fått hele jordens befolkning som kunder, for selskapene sier at alle som har fått en mRNA-injeksjon, må ha oppfølgingsinjeksjoner hvert år for resten av livet. Ikke rart at Pfizers CEO kunne love investorene 44$ tilbake for hver dollar de investerte.

Det blir fortjeneste på hver mRNA-injeksjon, og alle oppfølgingsinjeksjonene hvert år for resten av livet for innbygger på Jorden ganger over 8 milliarder, pluss alle PCR-test settene, flere tester for hver person ganger over 8 milliarder igjen, det samme for munnbind, mange pakker per person,og fortjeneste på medisiner og behandling for bivirkninger som 75% av alle får.

Dette er et globalt kupp av den farmasøytiske industrien, som med den astronomiske fortjenesten er det ikke merkelig at alle politikere ukritisk innfører alle påbud Big Pharma ønsker, for etter den politiske karrieren er over, venter godt betalte stillinger i storkapitalens organisasjoner og selskaper.

Det er derfor ikke vanskelig for politikere å påby munnbind, enda maskevidden i det lyseblå stoffet munnbindene er laget av, er 1000 ganger større enn et virus i koronafamilien. Det vil si som en kvadratmeter i forhold til 1000 kvadratmeter, eller et mål tomt. Virusene er i nanometerområdet, og maskevidden er i mikrometerområdet. Et koronavirus passerer altså mellom maskene like lett som en ball på ca. en meter i diameter passerer mellom målstenger som står ca. 32 meter fra hverandre horisontalt og vertikalt.

Dette skulle journalister i hovedstrømspressen (MSM) ha fortalt folket hvis de hadde drevet journalistikk. Men MSM har de samme finansielle eierne som Big Pharma, og det er de enorme kapitalforvaltningsselskapene som BlackRock, Statestreet, Vanguard, JP Morgan med flere.

MSM skulle også ha fortalt at alle nedstengningene er finansiert med enorme lån i Verdensbanken og International Monetary Found, som gjør at vestlige land nå snart er like forgjeldet som land i mellom og sør Amerika, Afrika og store deler av Asia. Eierne av gjelden på nå over 277 000 milliarder dollar, bankkartellene, kan nå snart omforme verdensøkonomien som de vil, for mange land kan ikke betale gjelden tilbake.

For nedstengningene har ført til at titalls millioner små og mellomstore bedrifter har måttet stenge, og gjort flere hundre millioner arbeidsløse, og dermed har skatteinngangen gått mye tilbake. Bankkartellene kan ta statseide selskaper og infrastruktur og landarealer som betaling, og dermed får vi en ny verdensordning med en verdensregjering med ikke-valgte billionærer, deres New World Order som har vært strategien for den globale storkapitalen hele tiden.

2 Likes

Det er ikke kommentaren som er feil, det er resett som er feil. De folka der er akkurat like pinglete som resten av de presstituerte.

5 Likes

En overlevelsesprosent på 91% for de over 65 år tror jeg må være for lavt, ihvertfall. Ellers kunne jeg ikke se noe galt med det som står der.

4 Likes

Mediene er bare opptatt med å skrive om «vaksine» (kø/mangel/osv)
Regjeringen har overkjørt grunnloven
Statsministeren snakker bare om digitalisering og at Norge skal omstilles (altså bruke opp oljepengene på vindmøller og CO2 lagring🙄)
Stortinget legger seg langflate for EU
17.mai i år skal jeg bruke til å male noen rom i huset tenkte jeg… de har ødelagt det lille jeg hadde igjen av trua på Norge🥳

4 Likes

Hehe - velkommen etter. “17. mai” begravde jeg for evigheter siden. Norge har vært fucked lenge…helt siden vikingene dro, antagelig. Vi er en nasjon av små husmenn med utrolig lav selvfølelse og “hua i hainna”.

2 Likes

Det er wierd uansett å plutselig befinne seg i en verden som spiller ut alle konspi teori scener på en gang… og enda mer merkelig ag mange ikke engang ser ut til å reagere…
Jeg unngår steder der folk går med masker for det er så ekkelt å se det. Holder meg til folk som det går an å snakke med og holder msm på et minimum.
Men likevel… er som et mareritt eller en kjip twilight zone episode🤷‍♀️

3 Likes

Og hvorfor ble disse kommentarene fjernet av Resett?


image


image